Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Januar 2006 » Portalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå Januar 2006 i Portalnytt

Tor Eirik Trandal

25.01.2006

ÆØÅ i brukarnamn/passord

Vi har registrert at det har vore problem med å nytte æøå i brukarnamn og passord her på portalen. Dette problemet er no retta, og dei som har desse tegna i brukarnamn eller passord kan no logge inn med dei opplysningar dei har lagt inn.

Les heile

Tor Eirik Trandal

25.01.2006

Gjesteboka klar for innlegg

Gjesteboka er no klar for bruk. Eg oppfordrar alle til å skrive ei lita helsing i til oss der. Kom gjerne med synspunkt og forslag.<a href = "?side=gjestebok&action=sign" target = "_self">Trykk her for å skrive i gjesteboka</a>

Les heile

Tor Eirik Trandal

19.01.2006

Betre lenker

Hjørundfjord sogelag og Hjørundfjord kulturvernlag har no fått nye og betre adresser til heimesidene sine. Dei gamle adressene er framleis gjeldande.</p><p><strong>Hjørundfjord sogelag:</strong><a target = "_blank" href = "http://sogelaget.hjorundfjord.no">http://sogelaget.hjorundfjord.no</a></p><p><strong>Hjørundfjord kulturvernlag:</strong><a target = "_blank" href = "http://kulturvernlaget.hjorundfjord.no">http://kulturvernlaget.hjorundfjord.no</a></p><p>Desse adressene skal være enklare å hugse enn dei gamle.

Les heile

Tor Eirik Trandal

11.01.2006

Innleggjing av private heimesider

Det er no mogeleg å leggje ut private heimesider på Hjørundfjordportalen. Det er likevel ikkje mogeleg å endre på annonsene enno.. så pass på at alt er rett før dykk trykkjer på "Lagre"-knappen. </p>
<p><em><a href = "?side=ny_privatannonse">Leggje inn ei heimeside</a></em>

Les heile

[1 kommentar]