Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Februar 2014 » Natur

Attende til hovudsida

Artiklar frå Februar 2014 i Natur

Stig J. Helset

13.02.2014

Slogen frå fjorden - om vinteren

Sommaren 1903 kleiv dei skarpskodde engelske fjellklatrarane W. Norman Ling og Harold Raeburn Slogen direkte frå fjorden. Raeburn var ein av dei fremste alpinistane i verda i si tid, seinare kjend for å ha vore med på den store Everest-ekspedisjonen til Mallory på 1920-talet. I boka “Tindekliv på Sunnmøre” skriv den lokale klatrepioneren Dagfinn Hovden at Slogen frå fjorden utan jamføring var “den lengste og vanskelegaste klatreruta som var kliva i Noreg” i 1903, og Raeburn skreiv sjølv at ho kravde “langt meir enn det krevst på den Italienske eller Schweitsiske sida av Matterhorn”. For underteikna har det lenge vore ei målsetjing å fullende prosjektet til engelskmennene og seinare lokale pionerar ved å vinterklatre dei gamle rutene og pinaklane i Sunnmørsalpane. Slogen frå fjorden om vinteren synte seg å vere det mest krevjande av dei alle. Vi trengte heile tre freistnader før vi endeleg lukkast den 8. februar 2014.

Les heile

[3 kommentarar]