Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Desember 2011 » Natur

Attende til hovudsida

Artiklar frå Desember 2011 i Natur

Knut Riise

23.12.2011

Hjortejakta 2011

Hjortejakta 2011 er over og resultatet er klart.

Då styret i storvaldet tildelte like mykje dyr som i fjor, var vi klar over at årets resultat neppe ville kome like høgt som dei 2 føregåande åra.
Men store skadar på eng og skog, i tillegg til påtrykk frå fylket om at hjortestamma var altfor stor gjorde at areal pr løyve kom ned mot 200 da ved tildelinga.
Vi har med andre ord oppnådd det vi ville. Hjortestamma er koma ned på eit berekraftig og akseptabelt nivå.

Les heile

[1 kommentar]

Knut Hustad

16.12.2011

Nordlys

Var du ute ein gong mellom klokka 0000 og 0030 den 25. oktober, fekk du kanskje med deg det sjeldne, men flotte nordlyset...

Les heile

Fred Ingar Somby

06.12.2011

Gluggen-ca 1080moh

Fingersiden pleier være en av de første kjørbare sidene når en ny sesong starter opp...

Les heile

Knut Arvid Uglebakken

05.12.2011

Til Skårasalen i oktober

Det er flott å gå på fjellet på beina selv etter at den første snøen har lagt seg. Slik om denne turen til Skårasalen i oktober i fjor.

Men hvem kom først på toppen?

Les heile

[4 kommentarar]