Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Mai 2013 » Lokalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå Mai 2013 i Lokalnytt

Ivar Svein Mo

30.05.2013

Fellesgudsteneste med jubileum

Søndag 2.juni er det Hjørundfjorddagar og fellesgudsteneste er for heile Ørsta kommune i Hjørundfjord kyrkje. Det er sokneprest Matias Austrheim som skal ha gudstenesta.

Hjørundfjordkvintetten deltar og 50–årskonfirmantane markerer 50-årsjubileum...

Les heile

Ivar Svein Mo

27.05.2013

Vår nye sokneprest

Hjørundfjord og Storfjorden sokn får ny prest til hausten. Kapellan i Vardåsen menighet i Asker, Espen Aarseth (32), har takka ja til stillinga...

foto: LT Grimstad

Les heile

Per Urke

25.05.2013

Rekordbasar i Grendalaget

Urke Grendalag kan notere rekordomsetning på Grendalagsbasaren i år. Lagleg ver og god steming samla bygdefolk og tilreisande etter vinterstilla.

Les heile

Per Urke

25.05.2013

Skilta og tavlene på plass

Brikkene fell på plass etter kvart. Etter to år med søknadsprosedyrer og utforming av skilt og informasjonstavler, er desse no på plass i Urkebygda. Også NRK-Møre og Romsdal fann det markeringsverdig at slike tiltak kjem på tape.

Les heile

[2 kommentarar]

Kari Stokke

24.05.2013

Nilsbuda opnar laurdag

For fjerde år på rad vert det sommarbutikk i dei trivelege lokala til den gamle Årseth-butikken på kaia på Sæbø.

Og når Nilsbuda opnar veit vi at sommaren er like rundt hjørnet.

Les heile

Per Urke

20.05.2013

Pinsebrising eller svedjebruk

Det er geitene på Stenes som før har sytt for at dei høge liene frå fjorden og opp i bergsida gjennom nesten 100 år har sett ut som nyslegne plenar, berre med nokre høge bjørkestammer spreidt her og der.

Men i år ser dei ut som pinsebrisingen er innført i staden for geita? Pinseaftan starta "plenslåtten" nede på bøen og avslutta med nattedogga ved midnatt.

Les heile

[3 kommentarar]

Per Urke

19.05.2013

God aktivitet og stabil leiing

Det er avvikla årsmøte i Urke Grendalag der det går fram av både årsmeldinga og rekneskapen at det har vore god innsats med mange frivillige dugnadshender.

Les heile

Knut Hustad

12.05.2013

Bakeriet opnar

Det er vår og onsdag 15. mai klokka 0930 opnar Strands bakeri på Sæbø sommarsesongen...

Les heile

Hilde Muren

08.05.2013

Bygderydding som blir rot

Retura fortel at det dessverre er mykje rot rundt metallcontaineren som har vore plassert ved grendahuset. Mykje "restavfall" er slengt inn i eller ligg utanfor containeren.

Les heile

[2 kommentarar]

Hilde Muren

08.05.2013

Minner om grillfest i Kapteinkvia laurdag 11. mai

Sæbø grendalag byr inn til opningsfest av grindaløda i Kapteinkvia laurdag 11. mai. Bygdefolk frå heile Hjørundfjorden er velkomen til fest frå kl. 20:00.

Dette blir ein spleisefest der grendalaget stiller med potetsalat og grønn salat og varme grillar. Du som kjem, tar med grillmat og drikke som du vil ha attåt - samt glas, fat og bestikk.


Vel møtt.

Les heile

[2 kommentarar]

Per Urke

02.05.2013

Grendalagsbasaren er i rute

I fjor måtte vi flytte Grendalagsbasaren fordi Kr. Himmelfartsdag fall på 17. mai.

Men i år er vi i rute, opplyser leiaren i Urke Grendalag, Kjellfrid Prestegarden.

Grendalagsbasaren er "vårens vakraste eventyr" - utanom 17. mai. Det er då folket møtest og stiller opp etter vinterdvalen.

Les heile