Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Januar 2012 » Lokalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå Januar 2012 i Lokalnytt

Ivar Svein Mo

25.01.2012

Topp-politikarane i Ørsta møtte represent. for folk i Hjørundfjord.

Tilsaman 27 personar, derav 9 var aktive politikarar og 1 journalist frå Møre-Nytt, var i stormøte på Sæbø Måndag kveld.
Ordførar fekk mykje fakta om sjukeheim og dokterkontordrifta, men hadde lite i sitt forsvar, anna enn at kommuna var pålagde frå Fylkesmannen å redusere sine utgifter. Ein ordførar frå Høgre har nok problem med sin politikk på bygdene i desse dagar. Alle politikarane lova at ingenting skulle skje med sjukeheimskjøkkenet før ei grundig kontrollrekning ligg føre. Dei frammøtte hadde blanda følelsar etter møte…

Les heile

[4 kommentarar]

Svein J. Urke

20.01.2012

Siste nytt om vegen Velledalen - Øye - Kvivsvegen

Sidan mai 2010 har ei gruppe med utgangspunkt i ei side på Facebook vore i arbeid med dette vegprosjektet. Etter at Kvivsvegen har vorte ein realitet, har gruppa sett fordelen ved å forlenge dette vegprosjektet frå Øye til Kalvatn, slik at ein får ein vegforbindelse til Grodås og dermed tilknytting til E39...

Les heile

[16 kommentarar]

Knut Hustad

13.01.2012

Nyegymsalen ferdig

Nils Taklo, mangeårig ordførar i Ørsta kommune og tidlegare rektor ved Sæbø skule, er ikkje i tvil - den nye, flotte gymnastikksalen til Sæbø skule vil føre til optimisme i Hjørundfjorden.

Sjå foto av gymnastikksalen under.

Les heile

[4 kommentarar]