Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - November 2011 » Lokalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå November 2011 i Lokalnytt

Knut Hustad

29.11.2011

Sesongoping i bakeriet

Søndag skal julegrana på tennast, men allereie førstkomande fredag startar førjulsfeiringa på Sæbø - då opnar Strands bakeri dørene...

Les heile

Hjørundfjordportalen Administrator

21.11.2011

Hjørundfjord sokn sine konfirmantar 2012

Søndag 20. November var det temagudsteneste med dåp og nattverd. Sokneprest Dyrhol hadde god hjelp i gudstenesta av dei nye konfirmantane som skal få prestehanda til våren...

Les heile

Knut Hustad

18.11.2011

Byggeforbodet snart oppheva.

Nye utrekningar frå NVE syner at flodbølgja på Sæbø etter ei eventuell utrasing frå Åkerneset ikkje vil verte så høg som først rekna med. Dermed vert i praksis byggjeforbodet i eksisterande bygningar oppheva...

Les heile

[4 kommentarar]