Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Desember 2009 » Lokalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå Desember 2009 i Lokalnytt

Hjørundfjordportalen Administrator

28.12.2009

Årets Bondalingar 2009

Årets Bondaling 2009 vart som ein årviss tradisjon delt ut på julefesten 3.juledag på Bondalen Grendahus. Det er Bondalen Frilynde Ungdomslag som vel kven som er kandidat eller kandidatar etter forslag frå folk i Hjørundfjorden. I år var det to prisvinnarar…

Les heile

[4 kommentarar]

Ivar Svein Mo

23.12.2009

Ein gul og grønstripa buss?

Jostein og ”Ingvild” er det mest solide partnerforholdet vi har i Bondalen/Sæbø, men i dei siste dagane har vi med uro sett ein ny fargerike partner til Jostein og ei viss uro er det i bygda. Kva har skjedd? Er det knute på tråden eller brot, eller noko som er verre enn det?

Les heile

[2 kommentarar]

Knut Hustad

20.12.2009

"Lakseeventyret" får støtte

"Lakseeventyret" får fram kulturhistorisk dokumentasjon som kan kaste lys over villaksen sin lagnad, seier Norsk kulturråd og gjev samstundes kr. 20.000,- i støtte til bokprosjektet. Forfattar Svein Aam (foto til høgre) gler seg over dette og snart reiser han til ein stor nasjonal laksekonferanse...

Les heile

Knut Hustad

16.12.2009

Hjørundfjord kyrkje vert vølt

Først var det berre vassnasene rundt inngangspartiet til Hjørundfjord kyrkje som skulle skiftast ut. Så vart langt større rotskadar avdekt og no er tårnet reparert for heile kr. 250.000,-....

Les heile

Knut Hustad

15.12.2009

Hjørundfjordingane vaksinerer seg

Hjørundfjordingane seier nei til svineinfluensa og ja til sprøytestikk. Difor hadde Eldrid Øye ein travel arbeidsdag på klubbhuset til Sæbø IL i dag. På fotoet til høgre er det Steinar Hjorthaug som tek imot sin tildelte dose.

Les heile

Synnøve Mo

08.12.2009

Vi vert stadig fleire

Vårt aller største ønske er at vi vert mange fleire i bygda vår og no skjer det noke. I den gamle PP-garden på Stokke har det flytta inn ein familie og i slutten på November kom ein liten gut til verda, og familien vart med ein gong betydeleg strørre…

Les heile

[6 kommentarar]