Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Oktober 2009 » Lokalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå Oktober 2009 i Lokalnytt

Ivar Svein Mo

23.10.2009

Monsterlinje passar ikkje inn..

Ekspedisjonssjefen i olje- og energidepartementet, Per Håkon Høisveen var ute på synfaring, for å sjå med sine eigne auge torsdag 22.okt, korleis monsterlinja vil ta seg ut i Sunnmørsnaturen...

Les heile

[13 kommentarar]

Perry Bjørke

20.10.2009

Skjønstilskot til kommunane i 2010

Ørsta Kommune får nokre kroner frå Staten/Fylket.
Ørsta får ikkje mykje i tilskot i forhold til Volda, men
noko fekk Ørsta.
Nokre kommuner fekk ikkje tilskot.
Sjå tildelinga...

Les heile

Knut Hustad

15.10.2009

Snøskred og frilutsliv

Har du tenkt deg til fjells på ski i vinter? I så fall - kan du nok om snøskred, om organisert redning, om kameratredning, om skredvarsling? Er svaret nei bør du få med deg konferansen om snøskred og friluftsliv i Ørsta i tida 19. til 22. november. Jarle S Bjørdal, foto t.h., er ein av kontaktpersonane...

Les heile

Per Urke

14.10.2009

Flott toalett på Urke-kaia

Det er kjekt å kunne presentere nok eit trivselstiltak for bygda vår. Endeleg kan ein tilby eit flott toalett - noko som er eit vilkår for å kunne ønskje folk velkomne hit.

Les heile

Hjørundfjordportalen Administrator

02.10.2009

Ja, vi bryr oss

Bodil Skare er ein av våre kommunale representantar i Hjørundfjorden. Bodil vart ilag med Unn Frøland frustrerte over artikkelen Knut Hustad skreiv på portalen der han brukte overskrifta: ”Grunn til å bry seg?” Her sette han fokus på framtida i Hjørundfjorden og politikarane si rolle i den tilstramma kommuneøkonomien.
Bodil meiner dei lokale politikarane vart sett i eit dårleg lys og vil her gjere greie for det politiske arbeidet ho har vore med på.
Portalen har i dag kontakta Bodil og fått ho til å utgreie sitt syn…

Les heile

[7 kommentarar]