Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - April 2008 » Lokalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå April 2008 i Lokalnytt

Hilde Muren

24.04.2008

Ny dugnad på Kapteinkvia

Nemnda som arbeider med utvikling av Kapteinkvia treng hjelp til å rydde området for skog og kratt. Vi prøver igjen med skogryddingsdugnad tirsdag 29april kl 18:00. Høver ikkje datoen, er det råd å bidra med innsats andre kveldar. Vi minner om at vi gjer flathogst; tar ein ved tar ein også kratt.

Les heile

Ivar Svein Mo

24.04.2008

Ein ny borgar i Hjørundfjorden

Den 22.4.08 fekk vi ein ny borgar til bygda. Det var Lavin og Per Ove Flatnes som fekk seg ein velskapt gut og dette set vi alle i lag med familien stor pris på. På Portalen kan vi vise fram stolte foreldre og besteforeldre...

Bilete t.h. Halvard Flatnes (privat foto)

Les heile

[7 kommentarar]

Hilde Muren

21.04.2008

Barn / ungdom observert på barnehagetaket

Søndag vart ein barne- og ungdomsgjeng (mest gutar) observert i aktivitet på taket til barnehagen. Eg ber foreldre om å ta opp dette med sine, og gjere dei merksam på taket vårt ikkje er ein opphaldsplass. Det er greitt å bruke leikeplassen til barnehagen, men ikkje taket.

Hilde Muren
styrar

Les heile

Cecilie Rørstad

16.04.2008

Løyvinga er på plass

No er som kjend løyvinga til rassikring fylkesveg 41 Bjørke - Leira på plass att! Fylkestinget vedtok tysdag samrøystes å starte tunnelarbeidet til hausten.

Les heile

[4 kommentarar]

Ivar Svein Mo

16.04.2008

Rassikringa Bjørke -Leira kan starte.

Det vert meldt av NRK si nettside no i kveld at ei glad Cecilie Rørstad i Bjørke Grendalag, kan puste letta ut. I dag, Tysdag ettermiddag, har fylkespolitikarane vorte enige om at rassikringa av Bjørke-Viddal i Ørsta kan starte opp i år som planlagt..

Les heile

[1 kommentar]

Hilde Muren

14.04.2008

"Vedhogstdugnad" på Kapteinkvia

Vi byrjar utviklingsarbeidet med Kapteinkvia, og treng hjelp til å rydde skog. Vi inviterer derfor til "vedhogsdugnad" onsdag 23. april kl 18:00. Vi tar flathogst på det aktuelle område og deler veden etterpå.

Les heile

[2 kommentarar]

Knut Hustad

13.04.2008

Kvinne sakna på Urke

Det er no ein leiteaksjon etter ei kvinne på Urke, melder Ørsta Røde Kors på sine heimesider.

Siste: Ei død kvinne vart søndag 20. april funnen i fjøra i Sykkylven. Dette funnet vert sett i samband med den sakna kvinna frå Urke, melder NRK, Møre og Romsdal. Kvinna skal i dag identifiserast og obduserast ved sjukehuset i Ålesund.

Les heile

[3 kommentarar]

Per Urke

08.04.2008

Ei majestetisk oppleving

62°Nord har funne fram to solide begrep når dei lanserer si nysatsing på Hjørundfjorden:
FJORD MAJESTETIC og FJORD EXPERIENCE.

Katamaranen ”Fjord Aalesund” skal settast inn i ruta mellom Ålesund og Leknes. Dette vert selskapet si alternative løysing til ferjedrifta som fekk ein bråstopp etter eitt års drift.

Les heile

[5 kommentarar]

Per Urke

08.04.2008

"FJORD ØYE" - takk og farvel...

”FJORD ØYE” ligg fortøya ved Furneskaia i Sula.

Siste sommar gjekk ferja to turar Magerholm-Leknes kvar dag i sesongen frå 1.6. – 31.8. Reiseoperatøren 62°Nord varsla at ruteopplegget skulle vidareførast komande sommar.

I siste revisjonen av heimesida til 62°Nord er ruteopplegget for ”Fjord Øye” borte.

Les heile

Hilde Muren

02.04.2008

Ledige plassar i Sæbø barnehage

Dei siste åra har Sæbø barnehage vore full, og mange som har søkt plass har dessverre fått nei. Også etter utbygging av barnehagen. No endrar situasjonen seg og frå august 2008 har barnehagen (fleire) ledige plassar.

Les heile