Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Februar 2007 » Lokalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå Februar 2007 i Lokalnytt

Yngve Frøland

23.02.2007

Mystiske spor på Frøland

Kva dyr har gått her?
Fredag 23.Februar hadde Sæbøbarnehagen utedag på Frøland.
Litt ut på ettermiddagen tok eg og 5 sporkyndige frå barnehagen ein tur framover markane for å sjå om vi fann nokon spanande spor av dyr. Vi fann spor av både Hjort, mår,
rev og hest, men like ved bakkekanten over Grendahuset fann vi eit spor som vi ikkje heilt klarte å identifisere. Vi må no ha hjelp frå andre sporekspertar.

Les heile

[7 kommentarar]

Knut Hustad

21.02.2007

Reklamefilm

I formiddagstimane i dag vart det gjort opptak til reklamefilm i fjøra på Sæbøneset. - Eit kjempeflott opptaksområde, seier art director Karin Lund i Try reklamebyrå....

Les heile

[2 kommentarar]

Knut Hustad

13.02.2007

Norangsfjorden frys til

- Sjøisen utanfor Stennes er no ca. 10 cm tjukk. Heldigvis er vegen til Nordang open, seier Einar Arne Stennes til hjorundfjord.no.

Les heile

Hilde Muren

10.02.2007

Ope møte - Kommunedelplan for kystsona.

Kommunedelplanen for kystsona er lagt ut til offentleg ettersyn. I samband med denne inviterer kommunen til open dag for orientering og avklaring på eventuelle spørsmål om planframlegget. I Hjørundfjorden på desse stadane:

Fredag 16. februar: Sæbø - klubbhuset.
Mandag 19. februar: Urke - grendahuset/skulen.
Tysdag 20. februar: Bjørke - Haukely.

PLanleggjar(ar) frå kommuneadministrasjonen vil vere tilgjengeleg(e) på dei ulike stadane i tida frå 13:00-16:30.

Tekst henta frå annonse i Møre-Nytt 10.februar.

Les heile

Siw Lillebø

08.02.2007

Aktivitetsdag på Sæbø skule

På Sæbø skule har vi skuleovertaking med studentar frå Høgskulen i Volda. I dag har det vore matematikk på føremiddag og uteliv no på ettermiddagen.

Les heile

Hjørundfjordportalen Administrator

06.02.2007

Kyrkjekalenderen er klar

Kyrkjekalenderen for første halvår er klar. Her finn du datoane for gudstenestene og andre arrangement som til no er planlagt i Hjørundfjord kyrkje. Etter kvart vil dette verte lagt ut på Aktivitetskalenderen.

Les heile

Knut Hustad

04.02.2007

Topplassering i NM til Astrid

Astrid Hustadnes Wille frå Bondalen og Hairconsept i Volda, vart i helga nr. 3 i NM klasse Brudefrisyre senior. NM vart arrangert i Oslo Spektrum. Til høgre ser vi Astrid(t.v.) saman med modellen sin, Lene Borgersen frå Ørsta.

Les heile

[6 kommentarar]

Rune Sæbønes

03.02.2007

Oppdrett på Molaupen

Festøy Fiskeoppdrett AS har søkt om konsesjon til å drive oppdrett av torsk utanfor Molaupen. Ørsta kommune likar ikkje ideen, og har bedt Fiskeridirektoretet om å avvente handsaminga til kystsoneplanen har gått igjennom kommunestyret i Ørsta.

Les heile

[26 kommentarar]

Siw Lillebø

02.02.2007

Årsmøte i Bondalen Frilynde Ungdomslag

Det er årsmøte onsdag 28. februar kl. 20.00 på Bondalen Grendahus. Ei av sakene på årsmøtet er kva ein skal gjere med Bondalsparken? Skal ein bygge ny scene og satse, eller er tida over for den slags arrangement? Det er også eit spørsmål om kva ein skal gjere med paintball utstyret.

Håper at mange møter opp og hjelper styret å ta ei avgjersle i desse saken.

Les heile

[5 kommentarar]

Hilde Muren

01.02.2007

Årsmøte Sæbø Grendalag

Det vert kalla inn til årsmøte i Sæbø grendalag onsdag 14. mars kl 20:00 på KLubbhuset.

Frist for å melde saker til årsmøtet: Ons 28. feb.
Vi ber om at saker leverast skriftrleg til
Hilde Muren (himuren@tussa.com)

Enkel servering. Alle er velkomne.

Helsing styret.

Les heile

Rune Sæbønes

01.02.2007

Kystsoneplanen er lagt ut

Då er den etter kvart så svært omtalte kystsoneplanen lagt ut. Ørsta kommune gjer mykje for at folk skal kome med si meining om planen. Han er trykt opp i over to hundre eksemplar, og er dessutan lagt ut på pdf på Ørsta kommune sine heimesider.

Les heile

[2 kommentarar]