Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Januar 2007 » Lokalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå Januar 2007 i Lokalnytt

Knut Hustad

28.01.2007

For tøffingar

- Skiforhold for tøffingar på Bondalseidet i dag. Dette meinte dei to Røde Kors-vaktene Bernt Arve Hustad(t.v.) og Vidar Stokke.

Les heile

Siw Lillebø

26.01.2007

Dataparty på Grendahuset

Då er BFUL sitt 2.dataparty i gang på Bondalen Grendahus. Tusen takk til Rune Mo og Endre Stokke som har ordna med det tekniske anlegget. No har vi vårt eige og kan arrangere mange dataparty.

Les heile

[4 kommentarar]

Enok Kippersund

26.01.2007

Prillar-Guri opnar blogg

Prillar-Guri på Bjørke startar 10-års jubileet med å opne sin eigen blogg. Her er adressa: <a href="http://prillarguri.wordpress.com">http://prillarguri.wordpress.com</a>

Prillargurinemnda ønskjer velkomen!

Les heile

[1 kommentar]

Knut Hustad

21.01.2007

Jordskjelv

Ca. klokka 1445 var det eit kraftig rabalder i fleire hus her i Bondalen. Jordskjelv på Nordvestlandet melder jordskjelvobservatoriet på Kjeller...

Les heile

[7 kommentarar]

Rune Sæbønes

20.01.2007

Turistferja klare med rutene

Selskapet 62 grader nord presenterer no opplegget for turistferje på Hjørundfjorden i sommar. Det vert tre daglege avgangar i sambandet Magerholm - Leknes - tidsrommet 25. juni - 31. august.

Les heile

Rune Sæbønes

20.01.2007

Stadig billege tomter

Formannskapet i Ørsta vedtok fredag å halde fram med ordninga med billegsal på tomter i bygdene. Det vil seie at tomtene i Sæbønes-feltet kostar 20.000 kroner.

Les heile

[3 kommentarar]

Rune Sæbønes

10.01.2007

Kystsoneplanen ut til høyring

Ørsta formannskap, som planutval, handsama tysdag kystsoneplanen for første gong, og gjorde vedtak om å leggje planen ut til høyring. Høyringa er på seks veker, og høyringa startar den dagen utlegginga av planen vert kunngjort. Det kan enno gå nokre dagar til det, då administrasjonen må bake endringane formannskapet kom med både inn på kart og i tekstdelen av planen.

Les heile

[5 kommentarar]

Guttorm Hagen

04.01.2007

Dynesal til høg pris.

I Bondalen og Åmdalen har det vore dørsal av dyner og puter. Som lensmann vil eg be folk tenkje seg om før eventuell handel. Pris kan vere uforholdsmessig høg, og kjøpar kan kjenne seg lurt.

Liknande tilbod kan vere montering av takstigar, snøfangarar, sprøytemaling av tak og veggar. Høyr med naboar, slekt eller fagkunnige før avtale vert inngått, eller forskot vert betalt. Det er også lurt å innhente tilbod frå lokale firma.Guttorm Hagen, lensmann i Ørsta

Les heile

[2 kommentarar]

Hilde Muren

01.01.2007

Feiring i skogaløda

I skogaløda og fonnvernet kom masse barn og vaksne rundt kl 23:30. Grendalaget serverte gløgg og pepperkaker, og etterkvart vart det fyrt opp mange rakettar.

Les heile

[2 kommentarar]