Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - August 2006 » Lokalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå August 2006 i Lokalnytt

Rune Sæbønes

31.08.2006

Krev kraftline i jord- eller sjøkabel

Om lag 30 politikarar og andre interesserte var med Naturvernforbundet og Folkeaksjonen på båttur inn Hjørundfjorden tysdag. Fleire slutta seg til på synfaringa på Standal og i Romedalen, og over 100 personar deltok på debattmøtet i Bondalen. Her var det eit samla krav frå dei frammøtte at den planlagde 420 kV kraftlina mellom Ørskog og Fardal må kablast. hjorundfjord.no sitt referat er henta frå Naturvernforbundet sine sider.

Les heile

Tor Eirik Trandal

28.08.2006

A-ha på Trandal

I helga spelte den populære popgruppa A-ha for nær 15000 publikummerar på Color Line Stadion i Ålesund, men tidlegare på kvelden var ein del av dei på Christian Gaard på Trandal.

Les heile

[2 kommentarar]

Ivar Svein Mo

27.08.2006

Ope møte på Bondalen grendahus

Det annonserte møte på Rekkedal gjestehus tysdag 29.08.06 kl.19.00 er flytta til Bondalen grendahus. Dette p.g.av at det forventast stort frammøte.
Folkemøte er ope for alle, utan påmelding.Det vert debatt og mykje informasjon om 420kV luftlinje Ørskog - Fardal.

Les heile

Ivar Svein Mo

26.08.2006

Løpsdagen Commando Raid

I dag 26.august var den store dagen for Commando Raid 2006. Dagen var vellukka, men det har vore stor mangel og tildels fråværande informasjon til bygdefolket.

Les heile

[8 kommentarar]

Ivar Svein Mo

26.08.2006

Commandoraid 2006

Ein militærleir har kome på plass på marka framom grusbana på Sæbø.Alt er klart til årets tøffaste infanteriløp og der deltakarane skal springe tre mil i krevjande terreng.


Les heile

[1 kommentar]

Knut Hustad

24.08.2006

Oddhild klar for hjortejakta

Starten på hjortejakta er den 10. september. Er du jeger og ikkje har gjort som Oddhild Saure Bogen og "vassendgut" Rune Brautaset(foto i bakgrunnen), er det på tide at du får litt panikk...

Les heile

Knut Hustad

23.08.2006

Sesongslutt nærmar seg

Sommarsesongen for Strands bakeri på Sæbø nærmar seg slutten. Laurdag 26. august er siste sjanse til å få kjøpt kvalitetsbrød i denne omgang...

Les heile

[1 kommentar]

Knut Hustad

20.08.2006

Ulovleg laksefiske?

For ikkje lenge sidan, vart Bondalselva stengd for alle andre enn flugefiskarar. Men kan det fiskast ulovleg også med fluge? (Illustrasjonsfoto)

Les heile

[20 kommentarar]

Knut Hustad

20.08.2006

Ærleg laksefiskar

Suksess for Jan Tore Tellefsen - Start vann i fotballcupen og pjakken beit i Bondalselva.

Les heile

Rune Sæbønes

16.08.2006

Smånytt frå fjorden

Nordic Sky tek vinterpause. Positive merknader til steinbrot på Flatneset. Opplysningsvesenets fond er interesseerte i tomtesal m.v. Les meir om smånytt frå Hjørundfjorden.

Les heile

[5 kommentarar]

Rune Sæbønes

05.08.2006

Storrydding på Hjørundfjord Camping

Dei "faste" bebuarane på Hjørundfjord Camping har dei siste dagane gjort ein kjempejobb for å få rydda campingplassen, og for å få meir sol. Fleire kubikkmeter tre er rydda vekk og køyrt vekk.

Les heile

Knut Hustad

04.08.2006

Ridetur til Patchellhytta

Den fire dagars rideturen frå Jakobgarden i Skjåstaddalen til Patchellhytta m/retur, er i gang. På biletet til høgre ser vi ein av deltakarane, Weronica Elise Alnes.

Les heile

[2 kommentarar]