Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Mars 2011 » Landbruk

Attende til hovudsida

Artiklar frå Mars 2011 i Landbruk

Knut Hustad

14.03.2011

Bodstikkestafetten til Bondelaget

I 1995 hadde vi 217 mjølkeproduksjonsbruk i Ørsta. I 2010 var det berre 85 slike bruk att. Kan den nye landbruks- og matmeldinga vere med på å snu trenden? Dei tre blide personane til høgre prøver å påverke ved hjelp av ein bodstikkestafett...

Les heile

[2 kommentarar]