Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - September 2009 » Landbruk

Attende til hovudsida

Artiklar frå September 2009 i Landbruk

Ivar Svein Mo

25.09.2009

Ensomt i fjøset? Nei!

Vart du skræmt, no? Ville nok være eit naturleg spørsmål frå ein rollefigur i NRK, då eg gjorde fjøsarbeidet i dag morgon. Ja ej vart skikkeleg skræmt!

Les heile

[3 kommentarar]

Hjørundfjordportalen Administrator

09.09.2009

Gjødsling hausten 09

Landbrukskontoret i Ørsta er den som er ansvarleg for landbruket og no når hausten er komen, er det tid for å tøme gjødselkjellarane og folk henvender seg til kontoret. I den forbindelse er det ein del spørsmål om spreiefristar og sidan det tidlegare har vore varierande praksis i kommuna er det litt usikkerheit ute og går, men i Ørsta kommune har politikarane fastsett frist til 15.september…

Les heile