Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Mai 2019 » Kultur

Attende til hovudsida

Artiklar frå Mai 2019 i Kultur

Kari Stokke

13.05.2019

Sommarlaurdag på Sæbø

Laurdag 1. juni opnar Nilsbuda på Sæbø og det vert plantedag med sal av sommarplanter utafor Sæbø bedehus. Inne på bedehuset kan du kjøpe smørbrød og kaker. Galleri Taklo opnar i 2. etasje i Sæbø Damskipsekspedisjon.

Les heile

Kristin Vatne

06.05.2019

Kyrkjevalet 2019 med vallister

Til hausten skal vi igjen til valurnene for å velje medlemmar til våre sokneråd og bispedømmeråd. Ca 80 % av folk i Noreg er potensielle veljarar; medlemar i den norske kyrkja. Kanskje ditt namn står mellom dei vi kan røyste på?

Sjå lister under:

Vonleg vert vi endå fleire som røystar hausten 2019 enn noko år tidlegare.

Les heile