Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - April 2013 » Kultur

Attende til hovudsida

Artiklar frå April 2013 i Kultur

Sæbø skulekorps/ generasjonskorps

26.04.2013

Bli med i korpset vårt!

Å spele i korps er både gøy, sosialt, lærerikt og utfordrande. Når du byrjar i korpset vil du raskt oppdage at det er morosamt å lære notar og meistre eit instrument. Du lærer å spele både åleine, og saman med andre. Det er flott å kunne spele hovudrolla på nasjonaldagen vår, men musikken og ikkje minst miljøet i korpset er så uendeleg mykje meir enn berre å spele marsjar. Det å beherske eit instrument og skape musikk saman med andre gjev ei glede og unik erfaring som ein tek med seg resten av livet.

Med korpset får du:
Ein hobby som er sosialt utviklande.
Ei moglegheit til å uttrykkje seg, både åleine og i samspel med andre.
Kanskje ei livslang interesse, og ein sunn og morosam hobby?
Ein fritidsaktivitet i nærmiljøet, som bidreg til å skape identitet og tilhørigheit.

Les heile

Ivar Svein Mo

22.04.2013

HJØRUNDFJORDDAGANE

"Vi har igjen freista å legge dette infoskrivet i dykkar postkasser! Kanskje har vi lagt det i feil postkasse, kanskje har vi ikkje funne di postkasse...

Gje gjerne tilbakemelding dersom du vil ha anna vakt eller ikkje kan stille i det heile. I utgangspunktet vil vi nok bruke fjoråret si liste som utgangspunkt, men litt endringar vil det verte...

Meld deg gjerne dersom du ikkje jobba i fjor, men gjerne vil stille opp i år - eller om du kan tenke deg å ta ei ekstra vakt i år!

Vennleg helsing

Sæbø IL

v/ Nemnda for Hjørundfjorddagane

Les heile

Haldis Fiskå Mo

18.04.2013

Vi saknar ei fane!

Det nærmar seg 17. Mai og Generasjonskorpset er i full sving med å øve på marsjar og på nasjonalsongane. Men det er ein ting vi manglar.

Les heile

Per Urke

15.04.2013

Kongeleg heider til Jarle Walseth

Vi ana at det låg noko uventa i lufta sidan innkallinga til årsmøtet i Sogelaget var uvanleg: Ordføraren skulle kome, programmet var endra med årsmøtesakene til slutt og leiar Kari Årsnes uttalte at det venta ei overrasking.

Les heile

[3 kommentarar]

Per Urke

04.04.2013

Årsmøte i Sogelaget 14. april

Det er årsmøtesesong og Hjørundfjord Sogelag er med i køen. Neste søndag, 14. april, er dagen ein skal sette av til årsmøtet som startar kl. 15.00 på klubbhuset til Sæbø Idrettslag.

Les heile