Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - November 2013 » Kultur

Attende til hovudsida

Artiklar frå November 2013 i Kultur

Per Urke

07.11.2013

Namneregistrering

Det er mange av oss som må slå fast at lokalnamna er i ferd med å forsvinne og det trengst ein aksjon for å sikre seg det som er att av kunnskap om kva område, teigar, stiar, knausar m.m. heiter (eller heitte).

Kanskje kan vi ta i bruk moderne reidskap i arbeidet med å stadfeste og dermed registrere namna?

Les heile