Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Juli 2009 » Kultur

Attende til hovudsida

Artiklar frå Juli 2009 i Kultur

Perry Bjørke

29.07.2009

Naturfestivalen- Den Store Overgangsturen

"Den Store Overgangsturen" er like populær som før.
Turen går over fjellet frå Finnes i Hjørundfjorden til Rognestøylen i Bondalen.
Det kom 30 med båt frå Sæbø.
Jonny Finnes var turleiar på den lange turen over fjellet.

Les heile

Perry Bjørke

27.07.2009

Kulturminneløypa på Bjørke

Kulturminneløypa på Bjørke er ferdig.
Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag har laga til ei kulturminneløype på Bjørke.
Alle dei frivillige laga som eig og har tatt vare på kulturminner på Bjørke er med på løypa.
Hjørundfjord Bygdemoblisering har og støtta prosjektet.

Les heile

[3 kommentarar]

Jarle Walseth

26.07.2009

I fotefara etter Trefot-Jo

I lokalsoga har forteljingar om gjætaren Trefot-Jo levd til denne dag. Både på Skår, Hustadneset og Hustad finst det tradisjonsstoff om denne spesielle mannen. Bakteppet er ei tid med rovdyrplager. Særleg bjørnen, men også ulven kunne gjere tyn på buskapen. I området frå Lisjeskåradalen til Saudedalen er det i kultursoga for Hjørundfjord fortalt om nettopp slike større rovdyråtak. I Saudedalselva var det ei tid ein vasshammar som slo og laga lyd for å skræme bort udyra. Om dette var før eller etter Trefot-Jo si tid, veit vi ikkje, men det veit vi at i ein periode var det Trefot-Jo som gjætte Hustadbuskapen i området. Onsdag 22.juli var ein liten ekspedisjon klar for ein hyggetur/oppdagingsferd i Trefot-Jo sitt "kongerike".

Les heile

[4 kommentarar]

Knut Hustad

23.07.2009

Ingebjørg og Sigmund

Først Gro og ei ku på ein løevegg, så ein flott kunstguide frå Valdres der eit visst atelier og eit vakkert tun vart omtala. Vi måtte berre innom...

Les heile