Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Februar 2018 » Folk og bygd

Attende til hovudsida

Artiklar frå Februar 2018 i Folk og bygd

Ivar Svein Mo

20.02.2018

Vi minnast Riseulukka 50 år etter.

Ei høgtideleg og ei gripande stund vart det ved minnesteinen på gamle Rise, måndag 19.februar 2018. Mykje av familiane på Rise var samla ilag med venner og kjentfolk. Det vart fortalt om Risetunet før raset, og korleis det var på rasdagen og om oppattbygginga. Ragna Rise er den eldste som er att av dei naboane som var råka, og hadde ein fin forteljing om den gode tida på Riise.

Les heile

Ivar Svein Mo

20.02.2018

Ukebladet Vi Menn skreiv også om Riseulukka

Rikspressa fann interesse i den tragiske rasulukka i Bondalen på Sæbø. Ukebladet "Vi Menn" hadde 10.april 1968 ein fyldig artikkel med bilder og intervju.

Legg ut artikkelen utan vidare kommentarer. Klikk på kvar enkelt bilde for å forstørre for lesing...

Les heile

Lisbet Vatne Nielsen

14.02.2018

Ny dato kreativ kveld.

Vi prøver igjen med ny dato for kreativ kveld, då det var berre 5 som melde seg på sistgong.Laurdag 28 april kl 19.00 vert det kreativ kveld på Sæbø bedehus med Manuela og Lisbet. Kvelden kostar 300 kr.Send sms til Lisbet mobil 47688650 for å melde deg på.

Les heile

Lars Vatne Nielsen

13.02.2018

Årsmelding for Sæbø bedehus 2017

Vi i styret for bedehuset ser tilbake på eit år med mykje god aktivitet som vi vonar er med på å styrkje samhaldet i Hjørundfjorden, og at folk kjenner at her er det godt å vere. I tillegg har vi gjennom utleige og inntekter på matsal fått inn ein god slump pengar slik at vi kan få halde huset ved like slik at det framleis vil framstå som eit moderne hus.
Vi vil nytte anledninga til å takke alle som har hjelpt til i 2017.

Les heile