Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Juli 2011 » Folk og bygd

Attende til hovudsida

Artiklar frå Juli 2011 i Folk og bygd

Ivar Svein Mo

11.07.2011

Nye vitnemål frå Sæbø skule

Måndag 20.juni var det avslutningsfest for avgongselevane på Sæbø skule og ni elvar fekk sitt vitnemål, og er no klar for vidaregåande..

Bilde th: Klassestyrar og rektor overleverte vitnemåla.

Les heile

[1 kommentar]