Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Oktober 2011 » Folk og bygd

Attende til hovudsida

Artiklar frå Oktober 2011 i Folk og bygd

Per Urke

10.10.2011

Registrering av gamle bilete

Rundt om i heimar finst det albumar som inneheld bilete som har historisk interesse. Inn i mellom finst det foto som må bergast for ettertida og eg trur at det hastar.

Kven er det som har initiativ til å vidareføre dette arbeidet? Var det ikkje slik at eit arbeid er på gang?

Les heile

[5 kommentarar]