Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - August 2010 » Folk og bygd

Attende til hovudsida

Artiklar frå August 2010 i Folk og bygd

Per Urke

02.08.2010

Hytteperla på Hjellane vekkjer oppsikt

Vi har tidlegare skrive om hyttefeltet Hjellane på Urke. Ei av hyttene vart omtale som svært spesiell, men diskresjon tilsa at vi ikkje nemnde anna enn arkitekten. I ein 11 sides artikkel av "Hyttemagasinet" nr. 6 blir hytta omtala som "Arkitektperle - midt i et postkort".
Og eigarane får vi og høyre om.

Les heile

[7 kommentarar]