Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Juli 2010 » Folk og bygd

Attende til hovudsida

Artiklar frå Juli 2010 i Folk og bygd

Hilde Muren

05.07.2010

Matematikk i barnehagen

I barnehagen skjer mykje læring, og eitt av læringsområda er matematikk. Eller "antal, rom og form" som rammeplanen seier. Læringa skjer ikkje gjennom tradisjonell undervisning slik vi kjenner det frå skulen, men gjennom mange kvardagsaktivitetar.

Les heile