Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Mars 2010 » Folk og bygd

Attende til hovudsida

Artiklar frå Mars 2010 i Folk og bygd

Per Urke

23.03.2010

Skulebilete frå Øyelandet 1935

Eg oppsøkte Magne Øye i eit anna ærend. Men då han hadde varma opp med historier frå Øye i "gamle dagar" og han leitte opp ein av albumane sine, spora ærendet mitt av.

Les heile

Hilde Ranheim

15.03.2010

Dokumentarfilm om Riseulykka

Etter mange flotte fjellturer i Bondalen og rundt Hjørundfjorden har jeg lært å kjenne kulturen og historien knytta til bygdene her på Sunnmøre. En av historiene som fanget interessen min mest var ulykka som skjedde på Rise i 1968. Nå ønsker jeg å lage en historisk dokumentarfilm om hendinga.

Les heile

[1 kommentar]

Helge Strand

11.03.2010

Torskoppdrett slit i motvind...

Biletet syner anlegget for torsk-oppdrett i Øksavika.
Eg skal ikkje hevde at anlegget er blant dei som taper pengar, men utruleg er det ikkje.
1 milliard er minustala for næringa siste 3 åra.
Ei næring om var tiltenktt å skulle vekse inn i himmelen...
Barentshavet fløymar over at torsk av ein betre kvalitet og lavare prisa....
Naturen speglar på lag om ein spelar med.....
Monstertorsk var eg straks klar over kom av foringa.
I foringa matast alt og alle...
Deformert torsk kjem ut i naturen avdi foring/oppdrettt ikkje er selektive som i naturen.
I klekkeriet til Bondalselva vart eg og Jostein stadig merksame på deformerte ynglar. Nettopp som utsjånad som monstertorsk.
Dei vart avliva.
Konklusjon....?
Grip minst mogleg inn i spelereglane i naturen.
Det avbalanserte slår attende.......

Les heile

[4 kommentarar]

Hjørundfjordportalen Administrator

05.03.2010

Møte med ein patriotisk staskar og " Hjørundfjording " på Hedemarken.

I går så var eg på utstillingsopning i "Galleri Gaalaas", på Furnes, litt nord for Hamar. Denne gongen hadde eg den glede at Inge Karl Håndlykken opna utstillinga, ein verkeleg resursperson…

Bilde th.: Hjørundfjordingar og hjørundfjordmotiv finst på utrulege stadar i verda. Dette bilde var utstilt på kunstutstillinga til fotografen og kunstnaren Solfrid Price, Seaside, Oregon. Ho har vore sjølv på Lekneset og tekje bilde.

Les heile