Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - August 2009 » Folk og bygd

Attende til hovudsida

Artiklar frå August 2009 i Folk og bygd

Ivar Svein Mo

31.08.2009

Kulturvandring 09. Valset - Ville

Søndag 16.august 09 var det den tradisjonelle kulturvandringa i Hjørundfjorden. Tradisjonen er helga før skulestart og i år skulle me få lære om kulturminna i fremste Bondalen eller meir konkret; på gamlevegen mellom Valset og Ville. Vi som har vore med nokre år har med glede sett at utviklinga har gått mot at fleire og fleire yngre møter opp på denne interessante dagen i året og dei får med seg eit minne for livet…
Bilde th.Signy Rekkedal Ryste fortel

Les heile

[1 kommentar]

Enok Kippersund

19.08.2009

Pressestøtta og lokalavisa

Kallar med dette på redaktør i Møre-Nytt, Rune Sæbønes: Ser at pressestøtta er under press(!). For min del oppfattar eg det slik at pressestøtta er viktig for å halde oppe (også)lokalavisene. Har du ein kommentar til dette? Snakka med ein annan som skriv i ei anna lokalavis i vår region. Vedkomande hevda at pressestøtta er eit absolutt vilkår for å kunne halde "hans" lokalavis gåande.

Les heile

[2 kommentarar]