Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Juni 2009 » Folk og bygd

Attende til hovudsida

Artiklar frå Juni 2009 i Folk og bygd

Knut Hustad

30.06.2009

Feriefjorden

Danmark er vel og bra som sykkelland, men Norangsfjorden er eit glimrande alternativ om du ikkje vil slite deg ut, men likevel oppleve det meste...

Les heile

[3 kommentarar]

Alf Ole Aarseth

28.06.2009

Tvangsgiftemål på 70-talet

Det er jonsoktid og høgsesong for bryllaup.
Er barnebrudepar fortsatt ein tradisjon i vestlandsbygdene?
Eller er denne tradisjonen i ferd med å døy ut ?
Kven er brudepara på dette biletet ?
Snakkar vi om tvangsgiftemål eller ufrivilleg partnerskap her ?
Og kven er det femte hjulet på vogna ?
Var han berre for ung til å gifte seg, eller var han forlovar for alle fire ?
Spørsmåla er mange, nokon som har svar ?

Les heile

[15 kommentarar]

Mari-Anne Bjørdal

23.06.2009

Sommarfest

I høve at "dokteren vår" skal over i pensjonistane si rekkje ynskjer me å invitere folket i heile Hjørundfjorden til sommarfest ved Hjørundfjordheimen fredag 26. juni kl. 17.00.

Les heile

Rune Sæbønes

21.06.2009

Kraftlina, og ho kjem

Ver ikkje i tvil: 420 kV-kraftlina kjem. Slik fungerer makta – og slik fungerer marknaden. For medan vi alle protestar mot kraftlina, aukar straumforbruket, også i Hjørundfjorden og i Ørsta samla. Vi er veldig i mot kraftlina, men syter gjennom eigne handlingar for at behovet for kraftlina aukar…

Les heile

[14 kommentarar]

Einar Arve Nordang

16.06.2009

Turkart over Norangdal

For litt sidan fekk eg ei oppmoding frå Margrete Fivelstad om å endeleg gje noko tilbake til heimbygda mi. Utfordringar takkar eg som regel ikkje nei til så her er eit turkart over fine lette turar å ta i Norangdal

Les heile

[1 kommentar]

Knut Arvid Uglebakken

14.06.2009

Natt over fjorden-og fotoutstilling på Bjørke

Denne turen ble planlagt etter å ha sett flotte foto tatt av Håvard Myklebust her på portalen. Bilder tatt fra Kårdalen. Noe av den flotteste naturen som Hjørundfjorden kan by på. Underveis har det dannet seg tanker om en utstilling. Den blir nå satt opp på Bjørke i sommer.(Ingressbildet)

Les heile

Stig-Petter Rekkedal

01.06.2009

"Skal du ikkje bruke plog !!??"

Spørsmålet har kome meir enn ein gong. Og vi har fått mange gode råd om kvifor plogen er den beste. Det mangla ikkje på kloke ord og advarslar - men likevel MÅTTE vi berre prøve.

Les heile

[2 kommentarar]