Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Mai 2009 » Folk og bygd

Attende til hovudsida

Artiklar frå Mai 2009 i Folk og bygd

Hjørundfjordheimen Sæbø

24.05.2009

Reiselysten måse!

På Hjørundfjordheimen har vi plenty måsar som ligg og rugar på torvtaka på trygdebustadane.
Men ein måse har vist høgare mål, han vil ut å reise , og har difor laga seg reir på eit biltak.

Les heile

[4 kommentarar]

Knut Riise

17.05.2009

80 års endring

Ein gammal kopi eg fann i eit album, og som sikkert mange fleire har, vart tydelegare etter ei avfotografering.
For samanlikninga si skuld tok eg eit bilete frå same posisjon i dag, 17. mai 09.
Kanskje det gamle biletet også er teke ein 17. mai.

Les heile

Hilde Muren

08.05.2009

Når lamba kjem på Sæbøneset

Rett etter påske fekk barnehagen vite at der var full aktivitet med lambing på Sæbøneset. I år som i fjor måtte vi sjølvsagt på på besøk. Den første dagen gjekk fire- og femåringane (gr gul og raud) saman med Terese, Reidun og Mikkel utover. Alle var spente, tru om der var komne mange lamb i år?

Les heile

Hjørundfjordheimen Sæbø

06.05.2009

Bakedamer med godt humør!

Sidan nyttår har vi på Hjørundfjordheimen hatt besøk ,ein gong i månaden, av blide driftige bakedamer.
Dei held til i fyrste etasje ,og sprer bakeglede og humør for alle som er tilstades.

Les heile