Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Februar 2009 » Folk og bygd

Attende til hovudsida

Artiklar frå Februar 2009 i Folk og bygd

Enok Kippersund

24.02.2009

By og land

For eit par veker sidan var det eit ope møte på Sæbø der ein m.a. kom inn på forholdet til BYEN, d.v.s. Ålesund. Koss har dette forholdet arta seg i praksis? Under byjubileet for nokre år sidan sa historikar Harald Grytten at utan omland ingen by d.v.s. byen kunne rekne omlandet som opphavet sitt. Kor mykje tenkjer ein på dette i dag? Og korleis kan tankane arte seg?

Kva er Ålesund for deg (oss? Kva er du (vi) for Ålesund?

Les heile

[3 kommentarar]

Svanhild B. Wille

19.02.2009

Sandvika - rekreasjonsområde

Eg ser at fleire refererer til Wille huset i debatten om reguleringsplanen for Sæbø. Det er eg sjølvsagt glad for, men eg syns der er mange fine hus i Sandvika, som er med på å skape dette spesielle miljøet.

Les heile

[7 kommentarar]

AnnHelene Wille

19.02.2009

Besøk på strikkekafen

Denne onsdagen inviterte vi Dalane strikkekafe på besøk.Peisestova på bedehuset var fylt opp av blide,pratande,strikkande damer i alle aldrar. Vi talde 59 stk,og 20 av desse var besøkande !!!!

Les heile

[1 kommentar]

Ole Martin Myklebust

12.02.2009

Reviderte teikningar

Etter å ha sett gode innspel frå Per Stein her på Portalen tidlegare i veka og frå Bjarne i Møre Nytt i dag vart eg inspirert til å leggje inn nokre endringar i dei teikningane som eg tidlegare er lagd ut her på Portalen. Vi har og fått tilsendt eit nytt utkast frå Vegvesenet ift. ei alternativ plassering i Sandvika som eg har laga nokre illustrasjonar på.

Les heile

[19 kommentarar]

Per Urke

12.02.2009

Det tapte slag, eller ???

Er det alt bestemt at høgspentlinja Ørskog-Fardal skal framførast som luftspenn? Er alle alternativ gjennomdrøfta? Denne saka har kanskje ikkje vore så heftig diskutert her på portalen.
Kanskje på tide med ein brannfakkel??

Les heile

[7 kommentarar]

Sølvi Britt Skylstad

08.02.2009

Ved kirkemuren på Sæbø i 1899

På sporet av den tapte tid.Et familieportrett.

Stående fra venstre:Knut,Ole,Berta,Dina,Marie,Johannes.
På Ingebrigts fang :Jakob.
Mellom foreldrene Ingebrigt og Andrina :Ingvald.
På fotografiet i fotografiet : Johanne.

Les heile

[12 kommentarar]

Ole Martin Myklebust

01.02.2009

Ny ferjekai

Etter at eg før helga la ut 3D teikningar der nye ferjekaia var plassert nedanfor mjøllageret fekk eg fleire gode tilbakemeldingar og innspel. Her er nokre justerte teikningar som tek hensyn til desse innspela.

Les heile

[22 kommentarar]