Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Oktober 2009 » Folk og bygd

Attende til hovudsida

Artiklar frå Oktober 2009 i Folk og bygd

Per Urke

31.10.2009

Ei sel-som overnattingsoppleving

Eg trur at dei rette brukarane ville ha større oppleving av ei overnatting på ei sæter enn å oververe ei forestilling på Operaen i Bjørvika. Ein billett på 5-600 kr. ville vere vel verdt ei sel-som overnattingsoppleving.

Les heile

[7 kommentarar]

Enok Kippersund

24.10.2009

Brus og komfyrar

Så har vi sett to tradisjonsrike solide bedrifter sige sakte i koll - no sist Brænne mineralvatnfabrikk i Volda, noko tidlegare Grepa i Ørsta. Så sørgjeleg trist!

Vi ropar etter NYE arbeidsplassar, og dei trengst, men kva støtte ønskjer dei bedriftene som allereie finst for at dei skal ha best mogleg sjanse for å halde det gåande? Kva kontakt er det mellom bedrifter og det offentlege på lokalt nivå? Kva ønskjer bedriftene? Kva vert gjort?

Les heile

[2 kommentarar]

Per Urke

07.10.2009

Velstelt vakkert venterom 20 år

Gjennom 20 år har venteromet ved ferjekaia på Leknes tent fastbuande og gjester. Det vart bygd i 1988 og teke i bruk 1989. Medan andre ferjekaier må stenge sine toalett og vise trengande bak nova, vert du teken imot med løpar på golvet på Leknes-kaia.

Les heile

[4 kommentarar]

Per Atle Røe

05.10.2009

Bygdemobiliserarar på fylkessamling

Fylket inviterte til seminar den 25. og 26. september på Åndalsnes for dei 21 mobiliseringsprosjekt som er i gang i Møre og Romsdal. Omlag 40 deltakarar var på plass første dagen der deltakarane i fellesskap vurderte det "som hadde gått bra" og det mobiliseringane " ikkje hadde fått til".
Andre dagen var open med ymse bygdeutviklingstema og det var no kome til 40 nye deltakarar. Hjørundfjord var representert med underteikna.

Les heile

[1 kommentar]

Ivar Svein Mo

05.10.2009

Eit historisk torvtak er på plass

Bakkestove på Åkre på Bjørke har no fått nytt torvtak med berre materialer frå naturen. 15 nemingar har vore i arbeid 4 dagar for å utføre arbeidet, og huset skal no brukast som eit skuleeksempel på korleis tradisjonen med never og torv har vorte utført oppgjennom tidene…
Bilde th.viser Den gamle røykstova.Bakkedalen og Russadalen i bakgrunnen.

Les heile

[6 kommentarar]