Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - April 2011 » Bygdeutvikling

Attende til hovudsida

Artiklar frå April 2011 i Bygdeutvikling

Per Urke

13.04.2011

Storfjordbrua og Hjørundfjorden

Vegdirektoratet har fastsett målsettinga for stamvegnettet slik: ”Riksvegene er hovedpulsårene i det overordnede nasjonale vegtransportsystemet. De forbinder landsdeler og regioner med hverandre og knytter Norge til utlandet". Dette må vere rettesnora i arbeidet for å finne traséen for E-39, stamvegen frå Trondheim til Kristiansand.

Les heile

[7 kommentarar]