Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Mai 2007 » Bygdeutvikling

Attende til hovudsida

Artiklar frå Mai 2007 i Bygdeutvikling

Hjørundfjord bygdemobilisering

31.05.2007

Ny Hjørundfjord-brosjyre

Brosjyren er no ferdigtrykt og klar for bruk. Han er meint å vere ein apetittvekkar for alle interesserte i fjorden, tindane, kulturen og folket. Brosjyren har ingen adresser eller telefonnummer til produktleverandørar, berre til hjorundfjord.no.
Bygdemobiliseringa vil på denne måten prøve å skape eit samspel med portalen slik at det er heimesida som eigentleg er hovudbrosjyra. Der skal vi gjere produkta våre attraktive og tilgjengelege. Der skal kundane få nok og så god informasjon at Hjørundfjorden kjem med i deira framtidige reise- og ferieplanar.

Les heile

[2 kommentarar]

Hjørundfjord bygdemobilisering

28.05.2007

Invitasjon

Hjørundfjorden Bygdemoblisering skal arbeide for trivsel,bulyst og næringstiltak i Hjørundfjorden. Styringsgruppa held møte i morgonkveld tysdag 29.mai på Bondalens grendahus kl.20.00. For at vi skal kunne arbeide målretta framover er vi avhengig av innspel frå dei unge i bygdene....
Bilete t.h.er frå sist møte på Haukly på Bjørke. Her hadde vi besøk av varaordførar og Liv Bente frå Landbrukskontoret.

Les heile

Knut Hustad

26.05.2007

Skyssbåtkaia på plass

I går, fredag den 25.mai, kom den nye flytebrygga på plass på Sæbø. Om kvelden same dag kunne Brit Østgård og ektemannen hennar glede seg over å få ta den nye skyssbåtkaia i bruk - som dei første...(Foto: Hilde Muren)

Les heile

Roy Lillebø

24.05.2007

Dugnad på Kapteinskvia / Badestranda

Det vert dugnad på "Kapteinskvia" og Badestranda Torsdag den 31.Mai frå kl. 1730.

Ta med motorljå, grasklippar, rive, trillebårer m.m. samt mat og drikke, godt humør og arbeidsglede.

Mvh

Sæbø grendalag

Les heile

Hilde Muren

24.05.2007

Korleis vil vi ha det i Sæbø sentrum?

Utfyllinga av strandlinja på begge sider av Lisjeelva er snart ferdig. Etter å ha venta i fleire tiår på at noko skulle skje, skjedde mykje veldig fort. I løpet av nokre få dagar har Sæbø sentrum vakse med mange kvadratmeter, og det store spørsmålet er: Kva gjer vi her? Hjørundfjord Bygdeutvikling ber om idear og innspel frå bygdefolket, bruk gjerne portalen eller forslagskassa til Grendalaget (på Bellingen).

Les heile

[23 kommentarar]

Rune Sæbønes

15.05.2007

Reiselivet på topp –

Har du merka ei endring på hjorundfjord.no siste veka?
Ja, lesarane har alltid rett. Vi har lagt inn reiselivet på topp. Det har samanheng med den nye Hjørundfjord-brosjyren, som Hjørundfjord Bygdemobilisering gjev ut i samarbeid med reiselivsbedriftene i fjorden.

Les heile

[7 kommentarar]

Hjørundfjord bygdemobilisering

09.05.2007

Bygdemobiliseringa presenterte seg i Geiranger

Hjørundfjord bygdemobilisering presenterte prosjektet sitt på Geirangerkonferansen tysdag 8.mai. Geirangerkonferansen vert arrangert av landbruksavdelinga i Møre og Romsdal fylke, og er for landbruksavdelingar, sentraladministrasjonar og politikarar frå heile fylket.

Les heile

Knut Hustad

03.05.2007

Utbygginga har starta

Så er 30 års venting over. I dag starta utbygginga av den nye småbåthamna som vert plassert mellom Sagafjord Hotell AS på Sæbø og elveosen på Hustad...

Les heile

[4 kommentarar]