Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Desember 2006 » Bygdeutvikling

Attende til hovudsida

Artiklar frå Desember 2006 i Bygdeutvikling

Rune Sæbønes

21.12.2006

Er dette "nye" Sæbø?

Sæbø sentrum skal fornyast. Det er eit av hovudmåla til bygdemobiliseringa. Korleis skal så sentrum sjå ut? Styringsgruppa for Hjørundfjorden bygdemobilisering sin visjon kan du lese om i denne saka.

Les heile

[9 kommentarar]

Rune Sæbønes

19.12.2006

Startløyving på 800.000 til ny gymsal

Då er arbeidet med ein ny gymnastikksal på Sæbø skule i gang for alvor. Ørsta kommunestyre vedtok tysdag (i dag) å løyve 800.000 kroner til forprosjektet. Kommunestyret seier også at det vil verte lagt inn løyvingar i økonomiplanen frå 2008 og framover i samband med rulleringa av økonomiplanen i mai.

Les heile

Rune Sæbønes

19.12.2006

Ein halv million kroner til Sæbø sentrum

Ørsta kommunestyre har løyvd ein halv million kroner til investeringar i Sæbø sentrum komande år. Det vart avgjort under budsjetthandsaminga tysdag (i dag). Leiar i Hjørundfjorden bygdemobilisering, Ivar Svein Mo, er strålande nøgd.

Les heile

[2 kommentarar]

Hilde Muren

06.12.2006

Søknad retta til Fjord 1 Buss Møre

Sæbø Grendalag og Hjørundfjord Bygdeutvikling har saman skrive brev til Fjord 1 Buss Møre om starte opp att laurdags- og søndagsruta frå 1/5/07. For at dette skal bli ein realitet må Fjord 1 Buss Møre søkje fylket om midlar til å starte opp att rutene. Det krev at vi tar kontakt med fylkespolitikarar og legg fram saka vår. Nedanfor kan du lese brevet.

Les heile

[3 kommentarar]