Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - November 2006 » Bygdeutvikling

Attende til hovudsida

Artiklar frå November 2006 i Bygdeutvikling

Rune Sæbønes

22.11.2006

Storfjorden vert med i bygdemobiliseringa

Storfjorden vert etter alt å døme ein del av Hjørundfjorden bygdemobilisering. Bjørke Grendelag har søkt om bygdemobiliseringa om å få vere med, noko styringsgruppa aksepterte på møte tysdag. Det er landbruksavdelinga hos Møre og Romsdal fylke som har siste ordet.

Les heile

[3 kommentarar]