Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Januar 2018

Attende til hovudsida

Artiklar

Januar 2018

Øyvind Taklo

15.01.2018

Årsmøte i Sæbø grendalag

ÅRSMØTE
i Sæbø Grendalag
tysdag 6. februar kl. 19.30
på Klubbhuset

Har du innspel eller idear til kva Grendalaget skal jobbe med framover
– møt opp og del meiningane dine.

Vel møtt!

Les heile

Knut Riise

15.01.2018

For 100 år sidan.

Etter utskiftinga i 1860 vart Risestøylen flytta frå Rognestøylen, på grunn av den store konsentrasjonen av mjølkekyr på ein stad. Dei fekk nokre år på seg til å flytte til der Risestøylen står i dag.
Men vinteren 1917-18 tok ei snøfonn Risestøylen, og sende den ned på myra mot elva. Berre Pefjøsen stod att.

Les heile

[1 kommentar]

Ivar Svein Mo

01.01.2018

Årets Bondaling 2017

I god tradisjon vart det utdelt heiderspris til Årets Bondaling i år også på 3.dags festen på Bondalen Grendahus.

Stikkkord som nemnda hadde merka seg i år: aktiv, positiv, kreativ, hjelpsom, venleg, allsidig, pådrivar, tusenkunstnar, innflyttar og musikalsk.
Årets Bondaling har sidan han kom flyttande hit hatt mange gode idèar for å skape nye aktivitetar og nye møtestadar.

Kunne det være vanskeleg for nemnda med slike gode beskrivelse av kandidaten...?

Les heile

[1 kommentar]