Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Februar 2017

Attende til hovudsida

Artiklar

Februar 2017

Lars Vatne Nielsen

22.02.2017

God aktivitet på bedehuset i 2016.

Vi i styret for bedehuset ser tilbake på eit år med mykje god aktivitet som vi vonar er med på å styrkje samhaldet i Hjørundfjorden, og at folk kjenner at her er det godt å vere. I tillegg har vi gjennom utleige og inntekter på matsal fått inn pengar slik at vi kan få halde huset ved like slik at det framleis vil framstå som eit moderne hus.
Vi vil nytte anledninga til å takke alle som har hjelpt til i 2016.

Les heile

Bondalen frilynde ungdomslag

09.02.2017

Karneval

Har du leita fram karnevalskostymet ditt?

Laurdag 18. februar arrangerar BFUL karneval på grendahuset for store og små :-)

Les heile

[1 kommentar]