Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Januar 2015

Attende til hovudsida

Artiklar

Januar 2015

Per Urke

28.01.2015

Fotodugnad til Årsskrift 37

Dette fotoet er eitt av dei mange forteljande bileta som var med i siste utgåva av "Frå Hjørundfjord - Årsskrift 36 - 2014".

Årsskriftet er sogelaget sitt reidskap til å fortelje lesarane om vår lokale historie. Med årlege utgåver er det formidable mengder lokalhistorie lesarane får ta del i.

Les heile

Monica Flatnes

22.01.2015

Musikkprosjekt 2015!

Ungdomskuleelvane ved Sæbø Skule vil ynskje deg velkomen til ein annleis underhaldingskveld. Årets musikkprosjekt byr på eit variert program med utgangspunkt i fersk norsk musikk. Her får du høyre musikk frå kjende artistar som t.d. Marit Larsen, Donekyboy og Nico&Vinz.

Les heile

[2 kommentarar]

Per Urke

21.01.2015

Godlydord frå "Nytt i Uka"

Det er ikkje alle som veit at avisa med størst opplag her i fylket, heiter "Nytt i Uka" og kjem ut kvar onsdag. Dekningsområdet er området mellom Storfjorden og Romsdalsfjorden + Sykkylven. At redaktøren Eldar Berg har røter frå Urke og at forrige redaktør, noverande kommentator Reidar Skarbø har solid forankring på Skarbøen, gjer ingen skade. Tvert imot.

Les heile

[1 kommentar]

Siw Lillebø

20.01.2015

Det er snart årsmøter i ulike lag og organisasjonar

Vi går inn i den mest hektiske møtetida for lag og organisasjonar, årsmeldingar, budsjett og rekneskap skal gjerast klart til årsmøte. Valnemnder skal til å verve nye styremedlemmar og andre skal takkast av etter styreverv.

Les heile

Bodil Skare

15.01.2015

Zumba og Pilates.

No vil Therese Øye starte opp med Zumba og Pilates i gymsalen på Sæbø.
Er du intressert? ta kontakt, det må vere 10 pr gruppe for å starte opp.

Les heile

Sæbø skule

12.01.2015

Bokbåten Epos kjem til Sæbø

Torsdag 15. januar kjem bokbåten Epos til Hjørundfjorden. På Sæbø kjem båten kl 11.30 og skal ligge til kl. 13.00, kl. 12.10 vert det programinnslag av Bendik Ulla og Even Moen Jenssen. Etterpå reiser båten vidare til Bjørke der den skal ligge frå 15.30-16.30, program kl 15.30.

Les heile

Bodil Skare

10.01.2015

Trening i gymsalen.

Vi i trimgruppa har ikkje lukkast å finne vikar til zumbatimane utover vårsesongen.
Vår kjære Janne som er fast instruktør har oprerert foten, og kjem sterkt tilbake til haustsesongen.
Men vi har framleis nokre gode tilbod til deg.....

Les heile

Marit Riise Olsen

09.01.2015

Friluftlivets år 2015

Tirsdag 13 januar kl. 2000 fyrer Sæbø Grendalag opp i grillen, og lager bål på Kapteinkvia. Dette i samband med at Ordførar og Kommunestyret kjem på overnatting, og skal ligg ute på Kapteinkvia. 2015 er Friluftlivets år.

Les heile

Hjørundfjordheimen Sæbø

06.01.2015

"Konge i eget liv"

Personalet ved Hjørundfjordheimen inviterar til eit spennande foredrag med Ingvard Wilhelmsen, Kjend psykiater og professor med hypokonderi som spesialfelt.
"Konge i eget liv" -korleis kan vi best mogeleg takle all verdas press, stress og omstillingar"
Song ved Edith Flakk Nordang.
Enkel matservering etter foredraget er inkludert.
FREDAG 30 JANUAR KL 1900.

Les heile

[3 kommentarar]

Øyvind Taklo

03.01.2015

Sæbømeisterskapet i quiz

Quizmeisterskap på Sæbø startar fredag 16. januar på Sagafjord Hotel. Det blir fem kveldar, ein fredag i månaden fram til mai.

Les heile

Bondalen frilynde ungdomslag

11.01.2015

Ungdomskveld

Årets første ungdomskveld komande fredag 16. januar 2015

Les heile