Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - November 2011

Attende til hovudsida

Artiklar

November 2011

Knut Hustad

29.11.2011

Sesongoping i bakeriet

Søndag skal julegrana på tennast, men allereie førstkomande fredag startar førjulsfeiringa på Sæbø - då opnar Strands bakeri dørene...

Les heile

Siw Lillebø

29.11.2011

Barneidretten sin avslutningsfest

Fredag 25. november arrangerte Barneidretten på Sæbø avslutningsfest for sesongen 2011. Klubbhuset var som vanleg fullt av forventningsfulle barn og foreldre. Det var premieutdeling, pizza og kaker, loddsal og diskotek.
Då er her endeleg komt med bileter frå festen :-)

Les heile

Knut Hustad

26.11.2011

Kunstgrasbane på Sæbø?

Ivrige sjeler arbeider for å legge kunstgrasbane på grusbana på Sæbø. Dette vil skape optimisme og auke i folketalet, seier nokre. Andre meiner kunstgras på grusbana vil føre til slutten på Hjørundfjorddagane...

Les heile

[8 kommentarar]

Hjørundfjordportalen Administrator

21.11.2011

Hjørundfjord sokn sine konfirmantar 2012

Søndag 20. November var det temagudsteneste med dåp og nattverd. Sokneprest Dyrhol hadde god hjelp i gudstenesta av dei nye konfirmantane som skal få prestehanda til våren...

Les heile

Stig Helset

20.11.2011

Boklansering

Fredag 25. november kl. 19 vil forfattarane av boka "Opplev Sunnmørsalpane - friluftsliv frå fjord til fjell" i samarbeid med Ørsta kunstlag arrangere boksleppfest på Kunsthuset i Ørsta. For ein mindre sum inngangspengar vil ein få enkel servering, høve til å sjå på utstilte bilete frå fleire av dei som har levert bilete til boka, oppleve eit lysbileteføredrag ved forfattarane og høve til å kjøpe eit signert eksemplar av boka. Arrangementet er ope. Boka vil også vere tilgjengeleg hjå Staurset AS i Ørsta og hjå NotaBene og Haugen bok i Volda frå same dag.
Ingressbiletet er frå Brekketindbreen. Foto Eirik Vaage

Les heile

Hjørundfjordheimen Sæbø

19.11.2011

Haustglimt frå Hjørundfjordheimen.

Hausten er på hell, men vi vil dele litt på nokre kvardagsglimt frå Hjørundfjordheimen. Det er ikkje fritt for at vi har litt å styre med her også.
Sjå berre kor denne karen svingar riva og får orden på haustlauvet.

Les heile

[1 kommentar]

Knut Hustad

18.11.2011

Byggeforbodet snart oppheva.

Nye utrekningar frå NVE syner at flodbølgja på Sæbø etter ei eventuell utrasing frå Åkerneset ikkje vil verte så høg som først rekna med. Dermed vert i praksis byggjeforbodet i eksisterande bygningar oppheva...

Les heile

[4 kommentarar]

Knut Hustad

12.11.2011

Sofaruta

Eg gløymer kanskje fort, men dette trur eg må vere den vakraste fjellturen eg nokon gong har hatt - i alle høve utan ski på føtene...

Les heile

[3 kommentarar]

Per Urke

10.11.2011

Etterlysing av snarvegen E39

Det er med STOR interesse eg merkar meg at ordføraren i Sykkylven, Petter Lyshol, etterlyser eit kortare alternativ for E39 gjennom Sunnmøre.

Dette var å lese i eit oppslag i Sunnmørsposten tidleg i denne veka under tittelen "Snarveg sørover".

Og like interessant er det å lese kommentaren frå senioringeniør Kjell Kvåle i Statens Vegvesen, region Vest.

Les heile

[3 kommentarar]

Arne Lied

05.11.2011

Min draum har vorte verkelegheit.

Stor takk til teatergruppa i Bondalen Frilynde Ungdomslag!

Då eg for 20 år sidan var engasjert i bygginga av Bondalen Grendahus , hadde eg ein draum om at Grendahuset skulle bidra til at kulturlivet i Bondalen skulle blomstre, t.d. med eigenprodusert revy og teater og med lokale skodespelarar. Teatergruppa i Bondalen Frilynde Ungdomslag inviterte i dag til teaterframsyning av Klatremus og dei andre dyra i Hakkebakkeskogen. Publikum fekk eit strålande framført songspel, av senevande artistar. Det ligg utan tvil mange øvingar bak ei så vellykka framføring. Det må også være inspirerande for teatergruppa, når dei frå sena kan skue ut over ein fullsett sal. I pausen gjekk skodespelarane rundt i salen og spanderte pepperkaker, det var også høve til å kjøpe mat og drikke. Ei stor takk til alle i teatergruppa i BFUL. Gler meg alt til neste gong dei kjem på sena att.

Les heile

[1 kommentar]

Per Urke

01.11.2011

Fotonemnda er i arbeid

For to år sidan oppnemnde årsmøtet i sogelaget ei nemnd som skal finne fram og registrere gamle foto med tilknytning til Hjørundfjord.

Nemnda har hatt sitt første møte og ser for seg at det trengst hjelp frå mange for å kunne utføre arbeidet.

Les heile

Roy Lillebø

07.11.2011

Temakveld om flyslaget over Hjørundfjorden i februar 1945

Sett av kvelden mandag 07.11.2011 og møt opp på klubbhuset på Sæbø kl 1900.
Då vil historia bli presentert både med bileter og vrakdeler av Arnold Hustad som har inngåande kjennskap til denne historiske hendinga.
Luftkampen over Hjørundfjorden den 16 feb 1945 er både lokalhistorie, norgeshistorie og verdshistorie. Hendinga ligg no til rette for å nytte kommersielt som t.d i turistsamanheng -og andre samanhengar sidan innhaldet har apell både til ungdom, kvinner og menn.

Bilete på ingressen er flygar Wolfgang Kindt som ligg begravd på Sæbø.

Les heile

[4 kommentarar]