Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - September 2009

Attende til hovudsida

Artiklar

September 2009

Knut Hustad

29.09.2009

Rekkedal gjestehus utvidar

I dag kom torva på plass på nybygget til Rekkedal Gjestehus og til påske er Margrethe og Bjarne Rekkedal klar til å ta imot gjestar i det nye og moderne serveringslokalet...

Les heile

[2 kommentarar]

Siw Lillebø

27.09.2009

Informasjon om Barneidretten til Sæbø IL

Her kjem litt informasjon om aktivitetane til Barneidretten til Sæbø IL. Håper at nokon som les dette kan tenkje seg å vere trenar på innetreningar etter haustferien. Elles så er her informasjon om bading i varmtvassbassenget i Volda.

Les heile

Ivar Svein Mo

25.09.2009

Ensomt i fjøset? Nei!

Vart du skræmt, no? Ville nok være eit naturleg spørsmål frå ein rollefigur i NRK, då eg gjorde fjøsarbeidet i dag morgon. Ja ej vart skikkeleg skræmt!

Les heile

[3 kommentarar]

Knut Riise

24.09.2009

6 års farefullt liv er over.

Sannsynlegvis var denne laksen ein liten yngel som anten var utsett eller grov seg opp av grusen ein stad langt framme i Bondalselva i 2003. Den vandra ut frå elva som smolt våren 2006 og tok til på den farefulle ferda ut Hjørundfjorden og kom seg heilskinna forbi lusebombene på sin veg mot havet.

Les heile

[18 kommentarar]

Bodil Skare

21.09.2009

Frølandsetra i hauststemning.

Mellom regnbygene gjekk måndagsturen til Frølandsetra, det meste av turen var det opplett, ja til og med solgløtt fekk vi i vakre haustfargar.

Les heile

Gerd Sofie Langvatn

21.09.2009

Fotballturnering i Volda

Laurdag 19 september reiste Jentelaget til barneidretten på Sæbø avgårde til Volda for ei ny turnering.

Les heile

Ivar Svein Mo

20.09.2009

Kurs i taktekkjing med never og torv

Komande veke vert det halde kurs i never og torvtekkjing på Åkre på Bjørke.Og huset som skal få nytt og fagmessig pålagt torvtak, er den gamle freda røykstova i Bakketunet som er under restaurering av Riksantikvaren.
Bilde th. Åkre på Bjørke. Bakketunet til venstre

Les heile

Victor Fjellman

19.09.2009

Om slekten i Hjørundfjorden

Jeg har som hobby og granske min og min samboer sin slekt. Og hennes slekt kommer fra Hjørundfjorden, og hennes navn er Karin Hustad. Og jeg har et ønske i denne anledning.

Les heile

Rune Sæbønes

19.09.2009

Sæbø møter topplaget

Sæbø møter topplaget MSIL på Sæbø stadion laurdag kl. 15.00. Det vert ei tøff utfordring, men kanskje kan oppslutnad frå heimepublikum spore til ekstra innsats.

Les heile

Hjørundfjordheimen Sæbø

18.09.2009

Heder for god innsats!

Det vart valgt nye vara og tillitsvalgte på møtet i fagforbundet på Hjørundfjordheimen.
Dei som "gjekk av", fekk blomster og heder for god innsats gjennom fleire år.

Les heile

Ivar Svein Mo

16.09.2009

Den nye hjørundfjorddokteren er komen godt i gjenge…

Hjørundfjordingane fekk seg ny dokter no i sommar. Sjur Reinertsen begynte 1.august og har fått ein velkomst av folket som han berre kunne drøyme om. Eg er heilt overvelda og har ikkje vore i tvil i det heile, om at eg er velkomen, - seier nyedokteren når han fekk velkomstgåve frå Bondalen Helselag på måndag …

Les heile

[1 kommentar]

Haldis Fiskå Mo

13.09.2009

Vellykka turmarsj

Vergudane var på vår side då vi arrangerte turmarsj på Elvarampa tursti laurdag den 5. September. Og med 108 turglade i alle aldrar, må vi seie oss godt nøgde med årets «rampemarsj».

Les heile

Gerd Sofie Langvatn

13.09.2009

Fotballturnering

Jentelaget til Barneidretten på Sæbø var på fotballturnering i Ørsta i dag.

Les heile

Rune Sæbønes

12.09.2009

Frøland skårar mål

Sæbø henta opp 2-5 til 5-5 mot Langevåg2. Og viktigast av alt: Laget er ikkje avhengig av storskårar Svein Ivar Moltu. Yngve Frøland tok ansvaret.

Les heile

[8 kommentarar]

Perry Bjørke

11.09.2009

Kulturminnedagen på Bjørke

Vi skal i år markere at det er kulturminneåret 2009
derfor la vi denne markeringa til Kulturminnedag på Bjørke søndag den 13/9
Det blir derfor både matrielle og immatrielle kulturminner vi skal sjå på og høyre om på denne dagen.
Tema for Kulturminnedagen er vatn og dagligdagse kulturminner.
Les meir om
Kulturminneåret http://www.kulturminneaaret2009.no/
Les meir om
Kulturminnedagen http://www.kulturminnedagen.net/
Les meir på innhald.

Les heile

Hjørundfjordportalen Administrator

09.09.2009

Gjødsling hausten 09

Landbrukskontoret i Ørsta er den som er ansvarleg for landbruket og no når hausten er komen, er det tid for å tøme gjødselkjellarane og folk henvender seg til kontoret. I den forbindelse er det ein del spørsmål om spreiefristar og sidan det tidlegare har vore varierande praksis i kommuna er det litt usikkerheit ute og går, men i Ørsta kommune har politikarane fastsett frist til 15.september…

Les heile

Bodil Skare

07.09.2009

Vasstøylen og endå litt til!

Måndagsturen skulle gå til Vasstøylen og Kvamsedalsreset, men vi endra kurs og tok oss ein tur i Langhorndalen, det angra vi ikkje på.

Les heile

Mari-Anne Bjørdal

06.09.2009

Sesongstart for handballen

Så er handballsesongen i gang. 3. divisjonslaget vårt har i den anledning tjuvstarta med treningskampar mot Bergsøy og Eid..

Les heile

Perry Bjørke

08.09.2009

Bjørke i fokus neste helg.

Den 12/9 og 13/9 skal kulturen på Bjørke vere i fokus.
Laurdag den 12 blir det programmet Norsk Attraksjon som skal vise program om den freda telefonkiosken på Bjørke.
http://www.nrk.no/programmer/tv/norsk_attraksjon/1.6747689
Søndag den 13 blir det kulturminnedag på Bjørke.
Program for dagen er nå plass.
Les meir om dagen på Innhald

Les heile

Knut Hustad

04.09.2009

Ålefiske på Sæbø

- Dette er rette tida for ålefiske, meinte Arnljot Frøland og Jostein Koppen og sette ut ei åleruse på Sæbø. Om dei fekk ål? Sjølvsagt gjorde dei det...

Les heile

[8 kommentarar]

Rune Sæbønes

03.09.2009

Heia Sæbø fotballag

Sæbø IL sitt herrelag i femte divisjon har fire kampar att av sesongen. Etter litt turbulens, er alt no retta mot sesongavslutninga. Skikkelege motiverte spelarar satsar på god fotball og flest moglege sigrar. Tommy (biletet) lovar å skåre mål.

Les heile

[2 kommentarar]

Hjørundfjordportalen Administrator

01.09.2009

Skårasalvegen As

Det er klart for å stifte selskapet Skårasalvegen as. Men vi manglar ein del pengar og ein kvinneleg styrerepresentant, før den endelege registreringa kan skje i Brønnøysund. Arbeidsgruppa ber om at lokalfolk frå Hjørundfjorden kjøper aksjar og støttar opp …

Les heile

Enok Kippersund

01.09.2009

Trandal - Leknes

Blar opp nytt blad på Hjørundfjord-kalenderen, og September byr på eit svært instruktivt bilde av etappen Leknes-Trandal. Med tanke på Hjørundfjordråsa: Kva står det om her, - rydding og merking av rås, avtale med grunneigarar, sikringstiltak? - Ikkje noko originalt innlegg dette her, men kalenderbiletet aktualiserte eit verdig prosjekt!

Les heile