Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - April 2006

Attende til hovudsida

Artiklar

April 2006

Ivar Svein Mo

29.04.2006

KURS for NATURLOSAR ”På skattejakt i Hjørundfjorden”

Til alle personar som driver eller planlegger å veilede turister i natur og kulturlandskap er velkomen til å delta på guidekurs på Sagafjord hotell på Sæbø i slutten av mai. Det er Gjermundnes fagsenter som er arrangør ilag med landbruksavdelinga i Møre og Romsdal Fylke, og Hjørundfjorden Bygdemoblisering. Kurset kan passe for personar i heile regionen (Ørsta og Volda) og er spesielt tenkt som ei handsrekning til bønder som kan tenke seg dette som attåtnæring.
Dette er eit kurs for heile regionen, og det er kun få plassar att.

Les heile

Enok Kippersund

28.04.2006

Nytt møte med Pippi

Det er dokumentarfilmfestival i Volda, og Marita Bett Jensen frå Bjørke er festivalkunstnar.

Les meir her:

<a href="http://www.hugen.no/staffeli/lunn06.htm">http://www.hugen.no/staffeli/lunn06.htm</a>

Les heile

Enok Kippersund

21.04.2006

Pliktmann

Kom i hyggeleg prat med ein sambygding i går, og eg fekk høyre om ordninga med "pliktmann". Kva var (er?) ein pliktmann? Kva veit vi og kva trur vi?

Enok
som kanskje var med og hjelpte ein pliktmann ein gong

Les heile

[6 kommentarar]

Tor Eirik Trandal

17.04.2006

Økt-tid forlenga

Etter ein del plager med at ein vert utlogga etter kort tid har vi no forlenga økt-tida, dvs den tida det tar før ein vert utlogga.

Den korte økt-tida har vore plagsom når ein skriv innlegg på portalen, og i mellomtida har vorte logga ut og ein misser alt arbeidet ein har gjort.

Økt-tida er no på 24 timar, og burde være nok for å gjere ferdig det ein held på med.

Les heile

Rune Mo

16.04.2006

Påskerebus 1. påskedag

Gjøna regn , vind og overskya vér deltok 40 lag på årets siste påskerebus/skattejakt. Startstreken heldt seg inne på idrettslagshuset og deretter seks postar; dei tre første på Hustadsida, to nær elva og ein utover mot Hustadneset. Fjerde post ved hotellet, femte ved kyrkja og den siste ved idrettslagshuset. Jaja, byrjinga vart forhaldsvis tørr med småregn, seinare kjendes det som om himmelen datt i bakken.

Spørsmåla var perfekte, litt for barn, litt for dei i mellom og litt innanfor spesialfelt som "alle" kan litt om. Rebusen verka kortare enn tidlegare år, men kansje er det mine bein som var vorte lengre?

Premiane er mange og spanandes, alt frå kunst og godteri til ordentleg mat.

Lovise Mo

Les heile

[1 kommentar]

Rune Mo

15.04.2006

Påskerebus Langfredag

Skattejakta til fotballgruppa i SIL har vorte ein fast tradisjon på Sæbø.

Første del av tevlinga er vel i havn, nesten 400 små og store skattejegarar deltok langfredag og arrangementet var ein kjempesuksess. Trass nokså surt ver samlast bygdafolk, utflytta Hjørunfjordingar og turistar til uhøgtidleg påskequiz.

Les heile

Ivar Svein Mo

08.04.2006

Skyssbåten er klar til påsketrafikken.

Oddvar Olsen har kome i gjennom fyrste veka som skyssbåt ansvarleg på Hjørundfjorden. Han tok over etter ”Rødhette” 1.april og den fyrste veka har vore ei kjekk og triveleg veke. Båten har fungert etter forventningane og det har vore trivelege folk å frakte. Oddvar gjer seg no klar til påsketrafikken, med frakt av turistar og fastbuande med og utan skiutstyr.Båten er godt egna for å tene alle slags behov.
Du kan nå skyssbåten ”Hjørundfjord” på telefon 94806606,døgnet rundt. For å innhente tilbod kan det også henvendast på epost: marit.riise.olsen@tussa.com

Les heile

Knut Hustad

07.04.2006

Verdens beste skulebollar

<a href="images/fane/img_1767.jpg"><img width="150" vspace="10" hspace="10" height="112" border="0" src="images/fane/thumbs/img_1767_thumb.jpg" alt="img_1767" title="img_1767" align="right"></a>Importerte bakarvarer frå Ørsta og andre stadar har halde liv i oss Hjørundfjordingar i alt for mange år. Vi har sakna kvalitetsprodukta.<p>
Mange av oss har dagleg kika inn gjennom vindauga til dei tidlegare lokala til Strands bakeri på Sæbø. Vert her ikkje oppstart snart, har vi tenkt. Og no skjer det: I første halvdel av mai 2006 vert det nyopning av Strands bakeri på Sæbø. Nutte og Daffa har brukt fornuft. Vi gler oss til opninga...

Les heile

Tor Eirik Trandal

05.04.2006

Skattejakt i påska

<a href="images/fane/daffa.jpg"><img width="150" vspace="10" hspace="10" height="103" border="0" src="images/fane/thumbs/daffa_thumb.jpg" alt="daffa" title="daffa" align="right"></a>
Langfredag og 1. påskedag er det klart for påska sitt høgdepunkt på Sæbø. Då arrangerer fotballgruppa i Sæbø IL Skattejakta. Dette har utvikla seg til å verte ein populær trimquiz, og hadde i fjor over 500 deltakarar. Det ventar flotte premiar.

Les heile

Enok Kippersund

04.04.2006

Spor etter Fartein Valen

Les eit utdrag frå romanen "Symfoni No. 3, Opus 41" av Jan Inge Sørbø:

http://www.hugen.no/staffeli/lunn04.htm

Les heile

Ivar Svein Mo

03.04.2006

Filmteam har vore i Hjørundfjordfjella

Hjørundfjorden hadde besøk sist veke av eit skiteam frå Austlandet som skulle filme og fotografere i Hjørundfjord fjella. Dette skulle være ei gratis marknadsføring for Ørsta kommune og Sunnmørsalpane, med bileter til inn og utland, men dei fekk vanskar då dei bad Ørsta kommune om løyve til å filme skisportaktivitet frå helikopter. Dei fekk ikkje avslag, men slik vi forstår det, møtte dei eit vanskeleg byråkrati og hadde ikkje anledning å vente på det nøvendig løyve for lyset og véret bestemmer for ein fotograf. Skifotografane fekk ikkje same vanskane når dei kontakta Stranda.Fotografen hadde ein teori om at vanskelegheitene for å få løyve var at ein vil ha paradiset for seg sjølv,uttalte han til Møre Nytt.
Styringsgruppa for Hjørundfjorden bygdemoblisering som arbeider med å marknadsføre Hjørundfjorden, ser det nødvendig å reagere med ein henvendelese til Ørsta kommune med brev til ordførar og teknisk sjef. Du kan lese brevet her:

Les heile

Enok Kippersund

01.04.2006

Bibliotek i butikk

Bibliotek i butikk

Du er frå før van med post i butikk. Ven deg no også til tanken om bibliotek i butikk!

Meir om dette i Dag og Tid på denne lenkja:

<a href="http://dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=676" target="_blank">Dag og tid</a>

Les heile

Enok Kippersund

01.04.2006

Koss er det med skarven?

Koss er det med skarven lenger ute i fjorden? Hekkar han her på våre kantar?

Har halde auge med ein koloni på 5-6 stykke eit par vekers tid, men no har dei visst trekt utover/nordover.

Eit bilete eg tok av ein trio:

<a href="http://www.hugen.no/staffeli/flatpakke10.htm" target="_blank">http://www.hugen.no/staffeli/flatpakke10.htm</a>

Les heile