Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - November 2006

Attende til hovudsida

Artiklar

November 2006

Rune Sæbønes

30.11.2006

Frå Hjørundfjord, nr. 28, er i handelen

Frå Hjørundfjord, årsskriftet til Hjørundjford Sogelag vil fredag vere i handelen. Årsskrift nummer 28 er innhaldsrikt, og tek særleg føre seg næringssoge i fjorden. Igjen har skriftstyret ved redaktør Jarle Walseth truleg levert ein bestseljar.

Les heile

Knut Hustad

30.11.2006

Nei til M/S "Hjørundfjord"?

Nei til M/S "Hjørundfjord" seier administrasjonen i Ørsta kommune. Imens gjer båførar Oddvar Olsen og dokter Bruno Hame jobben sin. Det gjer dei rett i.

Les heile

Rune Sæbønes

30.11.2006

Ny turistferje på Hjørundfjorden

Komande sommar vert det etablert endå eit tilbod for å få turistar til Hjørundfjorden. Selskapet 62 grader nord etablerer ei kommersiell turistferje frå Magerholm til Leknes. Dette er berre det første steget i ei større satsing. Frå 2008 skal ferjesambandet gå inn i eit transportsystem som skal frakte turistar innom dei viktigaste turistmåla i Romsdal og på Sunnmøre.

Les heile

Rune Sæbønes

29.11.2006

Trådlaust breiband på Sæbø

Tussa har no etablert trådlaus breibandssone på Sæbø. Dette er ein lekk i arbeidet med å etablere trådlause breibandssoner i bygdebyane og der ferjekaiene er i Tussa-området. Etter kvart kjem det også trådlaus breibandssone på Lekneset.

Les heile

[2 kommentarar]

Knut Hustad

28.11.2006

Quiz - Kven er dette?

Her ventar vi ny rekord i rask løysing. Men vi treng meir enn eitt ord til svar. Kven er dette?
Og vi har no lagt inn ein quiz nr. 2. Kva heiter dette fjellet? (Sjå under)

Les heile

[8 kommentarar]

Rune Sæbønes

27.11.2006

Sæbø-jentene toppar

Sæbø sine sekstenårsjenter i handball toppar tabellen etter ni kampar i haust. I helga vart det to nye sigrar for J16-laget, mot Aksla 2 og Rollon. Begge kampane vert spelte i Fagerlihallen. Jentene har spelt 9 kampar i haust og har vunne sju, spelt ein uavgjort og tapt ein.

Les heile

Ivar Svein Mo

26.11.2006

Aktiv dag på Bondalen grendahus

Laurdag 25.nov. var hjorundfjord.no ein tur innom Bondalen grendahus for å sjå kva som foregjekk, og her var mange personar aktive.I gangen møtte vi opplagde styremedlemmar i grendahuset som reperarerte innvendig tak, for lekasjeskader.I storesalen sat mange undommar som hadde delteke i datapartyet som ungdomslaget arrangerte, her var blikket stivare etter ei våkenatt, enn med karane i gangen...

Les heile

[3 kommentarar]

Knut Hustad

25.11.2006

Tilbakeblikk

Jau, underteikna har fått med seg at det er - og ikkje minst var - noko spesielt med fotballcupane i Hornindalen. På fotografiet til høgre, frå 1953, ser ein eitt av dei beste laga Sæbø Idrottslag har forstra... Laget vann 5 - 4 over Velledalen etter straffekonkurranse.

Les heile

[5 kommentarar]

Rune Sæbønes

25.11.2006

Hjørundfjorden større enn Geirangerfjorden -

Hjørundfjorden har vorte større for selskapet CruiseService enn Geirangerfjorden. Det fortel dagleg leiar Per Olav Moldvær. Medan selskapet tidlegare år har hatt ganske likt tal charterturar til Hjørundfjorden og Geirangerfjorden, har det eksplodert for Hjørundfjorden sin del i år.

Les heile

Rune Sæbønes

24.11.2006

Hjørundfjorden - opplevingsfjorden

Hjørundfjorden er i ferd med å markere seg som eit flott, viktig og heilt naudsynt reisemål. Aktivitetstilboda er mange, både sommar og vinter. Hjørundfjorden er opplevingsfjorden. Då er det viktig at ein også har ein plass å bu og ete under opphaldet. I denne artikkelen viser vi nokre av tilboda hjorundfjord.no fann etter eit kjapt søk på internett.

Les heile

[4 kommentarar]

Rune Sæbønes

23.11.2006

Helselaget held juleverkstad

Hjørundfjord helselag held juleverkstad på Bondalen grendehus, onsdag 6. desember. Helselaget samarbeider med strikkekafeen, slik at strikkekafeen vert på grendehuset denne kvelden.

Les heile

[2 kommentarar]

Ivar Svein Mo

22.11.2006

HEIMKOME -HELG PÅ URKE 2007

Vi har valt å kalle tilstellinga for HEIMKOME-HELG og vi inviterer fastbuande, alle slektningane med røter frå Urkebygda, hyttefolk og andre som har interesse av å bli med på eit slikt arrangement 18.-19. AUGUST 2007.

Les heile

Knut Hustad

22.11.2006

Frå fjøs til tind

Artikkelen under stod nyleg på trykk i Fjell og Vidde, medlemsbladet til Den Norske Turistforeningen. Den stod også på trykk i Møre Nytt for ca. eitt år sidan. Likevel set eg den på trykk her på hjorundfjord.no då det er nokre av dykk som har spurt etter den. Til høgre ser vi underteikna med den omtalte kalven. (Foto: Jakob Hustad)

Les heile

[3 kommentarar]

Rune Sæbønes

22.11.2006

Storfjorden vert med i bygdemobiliseringa

Storfjorden vert etter alt å døme ein del av Hjørundfjorden bygdemobilisering. Bjørke Grendelag har søkt om bygdemobiliseringa om å få vere med, noko styringsgruppa aksepterte på møte tysdag. Det er landbruksavdelinga hos Møre og Romsdal fylke som har siste ordet.

Les heile

[3 kommentarar]

Rune Sæbønes

22.11.2006

Kapteinskvia kan verte ei perle -

Kapteinskvia kan verte ei perle i løpet av det komande året. Det er sett i gang ein prosess som kan gjere Kapteinskvia til eit flott friluftsområde. Hjørundfjorden bygdemobilisering og Sæbø grendelag er saman om prosjektet.

Les heile

[2 kommentarar]

Knut Hustad

20.11.2006

"Odin" slo til igjen.

I helga slo Tiviniros heading for happines, alias "Odin", til igjen. I Nordisk Meisterskap i Vikingskipet i Hamar, vart "Odin" nr. 3 i championklassa.

Les heile

Unn Frøland

20.11.2006

Dataparty

Som de ser på aktivitetskalenderen skal BFUL i samarbeid med Grendahuset arrangere dataparty for ungdomen, i den forbindelse hadde det vore kjekt om nokon kunne stille som vakter. Partyet byrjar i 16- tida fredag og held på eit døgn, så vi treng vakter heile det døgnet. Om nokon kan stille eit pr timar er det flott:) Det vert ei rolig vakt så det går godt an å ta med noko å sysle med. Kontakt Unn, eller meld dykk gjennom kommentar under dei som kan stille så vert de kontakta. (tlf 99239751)

Les heile

Rune Sæbønes

17.11.2006

Mannsterke på krinsting

Fotballgruppa i Sæbø IL stiller med ein sterk tropp på tinget til Sunnmøre Fotballkrets fredag og laurdag. Med Alexander Riise Olsen, Marius Strandmann og krinstingsveteranen Svein Jon Holen som representantar, skulle Sæbø IL sine interesser vere i dei beste hender.

Les heile

[3 kommentarar]

Rune Sæbønes

16.11.2006

Ny gymnastikksal krev stor innsats

Arbeidet med ny gymnastikksal ved Sæbø skule held fram. Prosjektet ser ut til å måtte verte eit stort lyft for folket i Hjørundfjorden. Sjølv om prosjektet er kommunalt, er det lite sannsynleg at kommunen vil løyve midlar til ein gymnastikksal utover minimumsstandard. Skal gymnastikskalen få dei måla og dei funksjonane som bygda ynskjer, må det skaffast til veges mellom ein og ein halv og to millionar kroner eksternt.

Les heile

Rune Sæbønes

16.11.2006

Fullt hus for Marie

- Dette var kjekt. Dette må de gjere fleire gonger. Dette er det meir meining i enn å sløve framfor fjernsynskjermen.
Utsegner som denne var det fleire av etter kulturkvelden på Bondalen grendahus fredagskvelden. Tilskipinga, som var eit samarbeid mellom Hjørundfjord Sogelag og Ørsta Mållag, vart ein fulltreffar med fullt hus og god stemning, og arrangørane var meir enn fornøgde.

Les heile

Knut Hustad

15.11.2006

Thomas har blitt offisiell pensjonist

Den tidlegare bonden, snikkaren og mottesnikkaren, hamnefogden, fotomodellen, filmskodespelaren og levemannen Thomas Hustad har nyleg fyllt 67 år. Til høgre ser vi Thomas under innspeling av fjernsynsfilmen "Den store hesteferda".

Les heile

[4 kommentarar]

Cecilie Rørstad

14.11.2006

Rassikring Bjørke - Viddal med i budsjettet!

I fylkesdirektør Guttelvik sitt framlegg til budsjett og økonomiplan er det sett av til saman 100 mill. til rassikring på strekninga Bjørke - Viddal. Det er då stor sannsynlegheit for at det også er politisk semje om å løyve midlar til prosjektet. No gler me oss til å sjå Vegvesenet sine planar og satsar på oppstart våren 2007. Endeleg kan me bruke tid og krefter til det me har lyst å drive med på Bjørke!

Les heile

[1 kommentar]

Tor Eirik Trandal

14.11.2006

Bygda har teke grep om eiga utvikling !

Hjørundfjorden Bygdemoblisering er godt i gong og vil ha mange oppgåver framover.Vil du ha informasjon kva vi har gjordt og vil gjere framover, så kan du lese her...
Bilete til høgre er utsikt innover i Storfjorden.Du ser Urke Skår og Leira.(foto Bernt Arve Hustad)

Les heile

[2 kommentarar]

Rune Sæbønes

14.11.2006

Smånytt frå fjorden

Det er lenge sidan sist, men her kjem ei lita oppdatering om smånytt frå fjorden. Smånytt er kanskje feil ord, for sakene er alvorlege og store nok for den dei gjeld.

Les heile

[1 kommentar]

Knut Hustad

12.11.2006

"Hjørundfjordferja" M/F "Folkestad"

Det må vel vere lov til å kalle M/F "Folkestad", ferja som går mellom Volda og Folkestad, for "Hjørundfjordferja" når tre av eit mannskap på seks er Hjørundfjordingar?
Til høgre ser vi styrmann Ole Johan Riise frå Sæbø i førarstolen på ferja.

Les heile

[4 kommentarar]

Knut Hustad

11.11.2006

Nasjonal lakseelv?

- I disse dager foregår det en intens dragkamp mellom oppdrettsinteresser og villaksinteresser... Dette skriv Helge Strand m.a. i artikkelen under.

Les heile

Knut Hustad

10.11.2006

Den verkelege laksen

Helge Strand er laksesjef her på hjorundfjord.no. Men visste du at han også snikrar poesi av høg klasse? Diktet under fann vi som ein bortgøymd kommentar...
På foto til høgre ser vi Helge - sjølvsagt med laks på kroken. Klepparen er Jostein Koppen.

Les heile

[2 kommentarar]

Knut Hustad

08.11.2006

Ny singel frå Edith

Hjørundfjorden sin eigen plateartist, Edith Flakk, er i desse dagar ute med den nye singelen "Kjem heim". Edith ser vi til høgre og fotograf er den unge Marius Bech Dahle frå Volda.

Les heile

Sølvi Britt Skylstad

07.11.2006

Fjernet

Denne artikkelen er fjernet av innlegger.

Les heile

Knut Hustad

07.11.2006

Hjørundfjordportalen i Sunnmørsposten

Vi vedgår det så gjerne - det er kjekt å få omtale i Sunnmørsposten. Til høgre ser vi Sunnmørsposten sin journalist og fotograf, Knut Arne Aarset, ombord i færingen "Jakob Røv".

Les heile

Hjørundfjord bygdemobilisering

06.11.2006

Tomteutbygging på Sæbøneset.

Hjørundfjorden Bygdemoblisering har kontakta Ørsta kommune etter at interesserte tomtekjøparar har fått skissert at dei må kanskje forskottere framføring av vatn og kloakk til andre tomter på Sæbøneset. Dette finn vi merkeleg og tok kontakt med Ørsta kommune, for dette vil virke mot sin hensikt. Sakshandsamar og leiinga i kommuna har lytta på våre synspunkt, denne gongen som tidlegare. Vi har sendt eit brev til formannskapet om saka.Brevet kan du lese her....

Les heile

[1 kommentar]

Rune Sæbønes

06.11.2006

Takvam-kveld på Bondalen grendehus

I år fyller hjørundfjord-diktaren Marie Takvam 80 år. Dette vert markert også i Hjørundfjorden. Komande fredag inviterer Hjørundfjord Sogelag og Ørsta Mållag til Takvam-kveld på Bondalen grendehus.

Les heile

[1 kommentar]

Rune Sæbønes

05.11.2006

Strikkekafeen samlar fleire og fleire

Strikkekafeen på Sæbø ser ut til å verte ein suksess. Sist onsdag kom 25 damer for å pratast, og for å høyre Mariann Skare frå Ørsta Stoffsenter. Hyggjeleg var det også at damer frå Norangsfjorden kom på kafeen.

Les heile

[1 kommentar]

Knut Hustad

05.11.2006

Maskineigar Ronny Aamås

I dag avslutta maskineigar og maskinførar Ronny Aamås arbeidet med gangvegen på elverampa frå Hustadbrua til Rise. Han har utan tvil gjort eit svært godt arbeid.

Les heile

Sølvi Britt Skylstad

04.11.2006

DEN GAMLE BLÅ BOKA.

Atmed ein striskjorteknapp låg ei gammal skrivebok i eit lite skrin. Boka er falma men framleis blå utapå. På framsida i ein firkant står det med sirleg blekkskrift :Ber. K. Stennæs Diktatbog.

Les heile

Knut Hustad

04.11.2006

Strands bakeri opnar til julehandelen

Når julehandelen tek til for fullt, opnar Strands bakeri dørene igjen. Den 6. desember luktar det på nytt av ferske Hjørundfjordbrød og Ørstabrød frå bakeriet på Sæbø. Men i tillegg vil vi dufte julebrød og tradisjonelle julekaker.

Les heile

[7 kommentarar]

Knut Hustad

03.11.2006

Open dag på Hjørundfjordheimen

Underhaldning, basar, sal av rjomegraut og bløtkaker, utstilling m.m. - alt dette og meire til opplevde alle som var til stades under det tradisjonelle "Open-dag" arrangementet på Hjørundfjordheimen på Sæbø i dag.

Les heile

Unn Frøland

03.11.2006

God hj.fj reklame på tv i kveld

Det var vel mange som fekk det med seg, men etter kveldens "Senkveld" burde nok nokon sendt ei rose til Toppen Bech. Ho var ein av kveldens gjestar, og brukte mykje av tida si i programmet til å rose hotell Union opp i skyene. Ho la vekt på særeigenheita, stemninga, historiene og himmelsengene. God reklame!

Les heile

[16 kommentarar]

Rune Sæbønes

02.11.2006

hjorundfjord.no - bruken av portalen

Hjørundfjordportalen, hjorundfjord.no, vert stadig meir nytta. Det er vi som står bak portalen takksame for. Den siste veka har snittet vore over 150 unike treff dagleg. Det likar vi. I denne artikkelen peikar vi litt på bruk - og skikk og bruk på portalen.

Les heile

Kjell-Johan Aarseth

02.11.2006

Sæbøveteranar på ekskursjon til Sogndal

Nokre har sikkert fått med seg at Sæbø-gutta på tur er eit årleg haustfenomen. Kvart år sidan 2001 har tidlegare a-lagsspelarar i fotball på Sæbø reist på samlingstur. I år var det 16 forventningsfulle karar som sette kursen mot Sogndal nest siste helga i oktober.

Les heile

[22 kommentarar]

Rune Sæbønes

02.11.2006

No kjem ungdomstiltaka!

No kjem ungdomstiltaka i Hjørundfjorden. Det er alt klart at det vert dataparty på Bondalen grendehus i slutten av november. Det vert juleball for ungdom same stad, og dessutan kan det verte faste ungdomskveldar. Også i Norangdal og på Bjørke er det ungdomstiltak på gang.

Les heile

[2 kommentarar]

Knut Hustad

02.11.2006

Så kom han - vinteren

Jau, dei siste dagane har det vore kjøleg. Litt snø har det vore i lufta også. Men no er det ingen tvil lenger -vinteren er komen...

Les heile