Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - November 2005

Attende til hovudsida

Artiklar

November 2005

Tor Eirik Trandal

28.11.2005

Kraftverksutbyggjinga på Trandal

K.A Aurstad held i desse dagar på med ferdigstelling av inntaksdammen i Trandaldalen. Snøen har allereide lagt seg, og det er svært hektiske tider for arbeidarane. Trandaldalen er ikkje heilt ufarleg då det gjeng ein del fonner der, og snøen gjer det og vanskeleg å kome seg fram med dei tunge arbeidsmaskinene. Innstøyping av siste røyret skal skje denne veka.

Les heile