Hjørundfjordportalen » Natur » Hovudside

Attende til hovudsida

Hei du!

På Hjørundfjordportalen er det brukarane sjølve som står for innhaldet. Fjell- og turstoff er spesielt populært, men alt frå oppdatering av kvardagen til katten din til reisebrev frå det store utland gjer portalen til ein rikare stad for alle. Leiger du ut huset ditt, eller driv du med utleige av utstyr for friluftsaktivitetar? Guiding i Sunnmørsalpane? Lista er låg og det er fritt for alle å skrive om kva dei måtte ynskje.

Legg inn nokre bilete og fortell litt og del gjerne lenka til artikkelen din i sosiale media.