Geografi

 • 33 kilometer lang
 • 2,5 kilometer i breidda i fjordmunningen
 • Smalnar innover til fjordbotnen på Bjørke.
 • 441 meter djup sør for Stavset
 • 440 meter djup utanfor Molaupen.
Høgt og djupt
 • Hjørundfjorden er ei nesten to tusen meter djup grop.
 • Innst er det 1.821 meter i nesten fritt fall frå toppen av Jakta (1.588) til fjordbotnen utfor fjellfoten.
 • Midtfjords ved Store Standal er det eit fall på 1.797 meter fra toppen av Storhornet (Sylvkallen) til fjordbotnen.
 • Ytst ved Synnavindsnipa (1.367) er det eit fall til fjordbotnen på 1.796 meter.
 • Meir enn 70 små vatn. Tyssevatnet ved Bjørke er det einaste store.
Rasutsett
 • Ekstremt utsett for ras av dei fleste slag...
 • Av dei fem største kjende sneskred i Noreg som har teke flest liv, har tre ramma Hjørundfjorden.

  • 28 døde i Skylstadskredet 16. februar 1679, samtidig som

  • 27 personar døde i Valsetskredet.

  • 27 mistet livet då Otóla ramma eit brudefølge 1. januar 1770.