sabeboe-hjdagar
 Hjørundfjorddagane kvart år i juni samlar mange (EAT).

Folketalsdata

 • Pr. 2007 1.013 innbyggjarar.
  Folketalet på Sæbø har halde seg nokonlunde stabilt,
  Medan nedgangen har kome i dei andre grunnkrinsane.
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 Rekkedal 140 136 131 130 128 114
 Stokke 235 236 238 238 234 233
 Sæbø 288 290 273 274 275 280
 Bjørke 142 135 139 128 124 122
 Viddalen 51 48 43 40 43 39
 Øye/Stennes 84 84 81 83 78 78
 Urke 87 87 81 76 77 72
 Trandal 32 26 23 22 19 18
 Store Standal 35 35 35 33 34 32
 YtreStandal/Bratth 29 30 27  24 27 25 

 

Folketellinga SSB 2001

 • Fordelinga mellom bygdelaga var slik:
  • 0400 Hjørundfjord ......................... 1 127 
   • 0401 Rekkedal ...................   140  
   • 0402 Stokke .......................  244  
   • 0403 Sæbø .......................    280  
   • 0404 Bjørke .......................   142
   • 0405 Viddalen ....................    53
   • 0406 Øye/Stennes ..............    84
   • 0407 Urke ..........................   88
   • 0408 Trandal ......................   32
   • 0409 Standal ......................   35
   • 0410 Ytre Standal/Brattheim     29

Val  og kretsar

 • Ved valet i 2007 ved valkrinsane:
  • Norangsfjorden - 116 i alt (53 menn og 63 kvinner)
  • Sæbø - 511 røysteføre (260 menn og 251 kvinner)
  • Store Standal 25 - (15 menn og 10 kvinner)
  • Bjørke -129 røysteføre (64 menn og 65 kvinner)

  

Kilde: Ørsta kommune 08/SSB