Arbeidsoppgåver i samband med bygdemobiliseringsprosjektet