Arbeidsgruppa:

  • Kjell Otto Holen (leiar)
  • Hilde Muren
  • Roy Lillebø
  • Irene Osvoll
  • Lasse Sæbønes
  • Linda Stokke