Informasjon om kulturlivet i Hjørundfjorden og om Hjørundfjordingar.