Fottur merka med svart - ekspert.

Ca 5 km.

Er utgangspunktet for  turen Sæbø sentrum,  er det enklast om du tek ferja over til Lekneset.  Deretter køyrer du langs Norangsfjorden etter fv. 655 til Øye og Hotell Union.  Men ikkje stopp her - du må køyre ca. 500 m vidare til vegkrysset.  Ta av i retninga som skiltet til Norang viser.  Køyr opp bakken og du ser eit fotturskilt som viser vegen til Jakta.  Du kan køyre noko vidare etter ein traktorveg, hald til høgre og finn så ein stad der du kan setje frå deg bilen.

IMGP1690b

Raud strek syner omtrent ruta du kan gå frå Norang i Norangsfjorden for å nå toppen av fjellet Jakta.

Turen startar heller bratt oppover - oppover til Konedalen.  Starten på råsa/stien,  ved enden av traktorvegener, lett å finne, men du må krysse elva ca halvvegs opp til Konedalen.  Det er no lagt ut ein god kjetting ved kryssingspunktet av elva.  Kjettingen kan vere ei god trøyst om motet skulle svikte litt.  Likevel er rådet å ikkje ta denne turen til Jakta når elva er flaumstor om våren.

_IGP4009b

Det er festa ein kjetting ved kryssingspunktet av elva, elva som kjem ned frå Konedalen.  Kjettingen er til god hjelp om du ikkje vil hoppe over.

Framover Konedalen er det fint å gå - hald deg gjerne på høgresida av elva heilt til du tek av oppover mot Jakta.  Også her er råsa/stien mykje brukt slik at det skal vere greit å finne fram.  Men oppover fjellryggen mot toppen er det mykje steinur.  Ta omsyn til dette når du tek valet av fotty.  Elles er utsikta mot Slogen og Store Smørskredtind framifrå frå Konedalen og oppover mot fjellruggen.

_IGP3565b

Utsikta mot Slogen og Store Smørskredtind er framifrå frå Konedalen.

_IGP3593b

På toppen av Jakta er det bygd ein flott varde og utsynet er flott - nærast i alle retningar.

God tur