Hjørundfjorddagane 2014 - Søndag

Kl 11:00 Gudsteneste i Hjørundfjord kyrkje ved sokneprest Espen Aarseth

Kl 12:00 Portane opnar

Kl 13:00 Smurfane

Kl 13:00 Informasjon frå programleiaren – Intervju

Kl 14:45 JoJo ved Erik Hove Sandal

Kl 15:00 Guri Aasen «Djupdykk blandt mystiske vesen i Blåmyra»

Kl 15:30 Mannekengoppvisning

Kl 16:00 Horningdal spelemannslag

Kl 16:30 Brixie Schultze fortel