Laurdag

Kl 12:00 Utstillingane opnar. Matsal startar

Kl 13:00 Opning ved ordførar Rune Hovde

Kl 13:15  «Valsen til Hjørundfjorddagane»

Kl 14.00 Info ved programleiarane Mats og Marius Riise

Kl 14.00 Smurfane

Kl 15:00 Rebusløp for born

Kl 15:30 Tone Rusten Aarhus – Song

KL16:00 JoJo ved  Erik Hove Sandal

KL16:15 Generasjonskorpset

Kl 17:00 Smurfane

Kl 17:00 Brixe Schultze fortel

Kl 18:00 Familiegrilling på Kapteinkvia